Универсальный внешний накопитель для всех iOS-устройств, совместим с PC/Mac, Android
Header Banner
8 800 100 5771 | +7 495 540 4266
c 9:00 до 24:00 пн-пт | c 10:00 до 18:00 сб
0 Comments

Содержание

9-7-2013 datasheets |

372372
104213104213
–12-6–12-6
1992 1992
131-6131-6
P75NQ2LDGP75NQ2LDG
L4562MAL4562MA
16f887a16f887a
258258
258258
039039
258258
258258
258258
hd74ls00p hd74ls00p
155 155
Y214SY214S
1003410034
asio asio
0SA-SS-212dm50SA-SS-212dm5
MC7810MC7810
00790079
1421414214
ATX ATX
tl431oetl431oe
c640c640
kp573kp573
50ct50ct
MP-5MP-5
7233D7233D
PHD78PHD78
bcw70bcw70
2512 2512
02dn6rk02dn6rk
La4289nLa4289n
25222522
DWO1J DWO1J
940940
352352
TVR10G TVR10G
156420156420
te2395te2395
dawo dawo
1nkg021nkg02
1nkg021nkg02
ls256ls256
Pa102Pa102
max232max232
PZM11PZM11
mc4039mc4039
CE110CE110
947 947
GBS IR310N GBS IR310N
4007a4007a
TN264TN264
5kp95kp9
mh6305vocpmh6305vocp
LG046N 9R LG046N 9R
SS725VF010SS725VF010
1055110551
1195111951
pal007 pal007
cmk-px3cmk-px3
17442011744201
cmk-px3cmk-px3
cmk-px3cmk-px3
cmk-px3cmk-px3
cmk-px3cmk-px3
cmk-px3cmk-px3
–12 24-15 –12 24-15
-1-1
140120 140120
74VHC1GT5074VHC1GT50
diodo zener zp27bdiodo zener zp27b
3D75013D7501
5962-9174301M25962-9174301M2
32220503222050
2SB92SB9
789478789478
GS88032BT-150IGS88032BT-150I
filmfilm
27082708
25n100d
25n100d
v1202v1202
stk6722stk6722
JD2-1AJD2-1A
T348T348
DTM6GDTM6G
LHI878RFLHI878RF
IS62LV1288LL-45QIS62LV1288LL-45Q
-17-17
7769 7769
10-610-6
-12-20140 -12-20140
EW32FK5BMWEW32FK5BMW
58ACT0858ACT08
2707a2707a
1451714517
14021402
04o804o8
15741574
-125-125
60696069
SC1061SC1061
max232max232
2A10AJ2A10AJ
30633063
sh-a94v-0sh-a94v-0
SM5272SM5272
CY7C960-ACCY7C960-AC
CMO765RCMO765R
BY479X-1700BY479X-1700
IRFP22N50IRFP22N50
scn68681c1a44scn68681c1a44
3TK28040BB43TK28040BB4
и-100 20000
1-11-1
–12 24-15 –12 24-15
-1-1
2sc101 2sc101
B B
max232
max232
251 251
-11-11
1402514025
SI725VF010SI725VF010
-10-31-10-31
-143-143
0404
53745374
82328232
C5686 C5686
-350-102-350-102
AD829 AD829
210 210
210 210
1407414074
128T128T
4000 4000
-45-45
1845118451
82
82
K50T60 K50T60
0303kk0090303kk009
MR85MR85
1162511625
10141014
725VF010725VF010
MSC 2N MSC 2N
SLA-12VDC-S-L-CSLA-12VDC-S-L-C
100cc100cc
12864A-TG12864A-TG
142 3142 3
sp-4sp-4
1465114651
1551815518
12c50ba mc12c50ba mc
2-06 2-06
07n03l07n03l
7979
-10-692-10-692
-103-103
59215921
08qd208qd2
1116911169
2- 2-
632-1632-1
Zd901Zd901
SS725VFSS725VF
ax12ax12
TDA8215H-ATDA8215H-A
22462246
55575557
645645
12 12
2525
11AK3011
11AK3011
14291429
237237
817 817
ah7bfah7bf
22742274
DP 120DP 120
51418 51418
1211512115
AD1849AD1849
12VDC-SL-C12VDC-SL-C
55515551
SS725VFD10SS725VFD10
AD060S AD060S
AN5537AN5537
xoro xoro
DA2 121 DA2 121
u u
66
KPY-350W KPY-350W
5417 5417
2335 – 02335 – 0
D D
S93C46DV17S93C46DV17
KA378R33KA378R33
D163D163
h052h052
KA241KA241
1630L1630L
–12-63 –12-63
124e40tam124e40tam
117 -a117 -a
1050510505
-10-14-10-14
5551355513
-wh8b0-wh8b0
sem2005 sem2005
и 1
strw5456strw5456
HY1602H-204HY1602H-204
X655X655
T7032T7032
128128
C9018C9018
a1546a1546
880880
cay16cay16
MAA504 MAA504
f115f115
l2ail2ai
S2725VF010S2725VF010
C1226C1226
J42CJ42C
STK19STK19
BA158BA158
MC68HRC705J1MC68HRC705J1
1162f1162f
MC68HRC705J1MC68HRC705J1
14021402
oz838lnoz838ln
14011401
1780717807
MC68HRC705J1MC68HRC705J1
12N5DE12N5DE
122-32122-32
– FTDI– FTDI
-12-12
NJM2188NJM2188
TGL 200 3796 TGL 200 3796
100 100
i29fi29f
1435214352
c109c109
3884A3884A
5-30-II-505-30-II-50
BSp2BSp2
C4821C4821
14211421
SL-30SL-30
1141t1141t
5385153851
07n0307n03
STR-G5356 STR-G5356
Alan Alan
o565o565
VD20VD20

Електронни елементи – Видове и Обща Информация

Електронни елементи се наричат съставните части на електронната схема. Електронните елементи и компоненти са изграждащите елементи на електрониката. Имат два или повече извода и се свързват чрез запояване. Чрез печатни платки и електронни елементи се изграждат електронни схеми, които изпълняват определени функции. Все по-често те се интегрират в микропроцесори, миниатюризират се и стават част от масиви и интегрални схеми, но тогава говорим за микроелектроника. Електронните елементи се делят на активни и пасивни.

Разгледайте електронните елементи предлагани от Викиват

Пасивни електронни елементи

При пасивните електронни елементи волт-амперната характеристика е линейна. Това са базови елементи, които можем да открием практически във всяка електронна схема на радиоелектронната апаратура. Най характерни сред тях са :

 • съпротивления (резистори). Резисторът се използва в електрониката като ограничител на напрежението. Детерминиращия параметър е неговото омическо съпротивление. То е посочено върху корпуса му чрез цветен код. Материалът, от който е направен резистора е вид диелектрик.  Резисторите се произвеждат със стандартизирани стойности. Върху съпротивлението на резистора влияят различни външни фактори, най-силен от които е температурата.
 • кондензатори. Кондензаторът е електронен елемент, който има способността да съхранява електрическата енергия. Специфичното за него е, че е полярен – има положителен и отрицателен полюс. Както при резистора и при кондензатора, информация за неговия капацитет дава цветния код за кондензатори.
 • кварцов резонатор и др.

Активни електронни елементи

Активните електронни елементи имат нелинейна волт-амперна характеристика. по-популярни сред тях са:

 • транзистор;
 • тиристор;
 • варистор;
 • диод;
 • оптрон;
 • кварцов генератор;
 • триаци, диаци и др.

За тези и други електронни елементи в настоящия блог има отделни статии, затова тук няма да се спирам на техните видове, принцип на работа и приложение. Тук ще разгледаме някои от електронните елементи, намиращи най-често приложение в електрониката, оптоелектрониката, радиотехниката и автоелектрониката.

Варистори

Варисторите са нелинейни полупроводникови съпротивителни елементи със симетрична волт амперна характеристика. Съпротивлението на варисторите се променя в зависимост от напрежението, приложено върху тях. Варисторът има като основна своя характеристика прагова стойност на напрежението. Когато напрежението я достигне, варисторът увеличава съпротивлението си до безкрайност и през него не протича електрически ток. Други параметри, служещи за избор на варистори са работен ток и максимална разсейвана мощност, която ако се превиши, варистора може да изгори. Варисторите се свързват паралелно в електрическата верига и служат за защита на други електронни елементи или устройства в схемите от възникнали пикови импулсни напрежения от мълнии, неизправности в мрежата и др. Означението на варисторите е VDR (voltage dependent resistor), а името им се образува от  varable resistor.

Кварцов генератор

При кварцовия генератор, за разлика от кварцовия резонатор, който използва ефектът на поляризация на диелектрик под механично налягане, наречена пиезоефект, се използва обратния пиезоефект. При подаване на променливо напрежение между електродите на кварцов резонатор в него възникват механични трептения, които са пропорционални на интензитета на приложеното електрическо поле. В пластината на кварцовия генератор възникват различни видове трептения, които зависят от формата на пластината. В резултат на разтрептяването на пластината с определена честота може да възникне последователен резонанс, при което амплитудата на трептенията става максимална, а електрическото съпротивление между двата електрода минимално. Кварцовият генератор се състои от кварцова пластина SiO₂ два електрода и корпус.

Триак (симистор)

Симисторите, известни още и като симетрични тиристори или триаци (англ. triac — triode for alternating current) са полупроводникови елементи от групата на тиристорите. Симисторът е проектиран при използване на петслойна структура и има двупосочно регулируема проводимост. Петслойната структурата с четири прехода между тях може да се разглежда като обединение на два тиристора. Отпушването на двата тиристора се извършва чрез импулси на управляващия ток с една и съща полярност. Двупосочността на симисторите ги прави приложими в безконтактните регулатори за променлив ток, за контрол на индуктивни товари с малка мощност, регулируеми осветителни тела и др.

Оптоелементи

Оптоелементите или фотоелементите са полупроводникови фотоелектрически компонент, преобразуващ светлинната енергия в електрическа или обратно. Прилагат се в сензори за светлина, киномашини, автоматиката, електронните схеми и др.

Видове оптоелементи
 • оптронът е електронен елемент, който се използва за прехвърляне на електрически сигнал между две галванично изолирани вериги, посредством светлина. Оптронът предпазва системата приемаща сигнала от образуването на пренапрежение. Най-често се състоят от източник на светлина (светодиод) и фототранзистор монтирани в един корпус;
 • фототранзисторът е високочувствителен полупроводников  слабоинерционен преобразувател на светлинни сигнали в електрически. Фототранзисторите могат да усилват електрическия поток,  генериран чрез светлина. Фототранзисторите се предпочитани пред фотодиодите при необходимост от голяма мощност на изхода.За емитер се използва падащият светлинен сноп;
 • фотодиодът е полупроводников високочувствителен нискоинерционен преобразувател на светлинни сигнали в електрически ток чрез фотоелектричен ефект на PN прехода;
Фотодиод

Разгледайте електронните елементи предлагани от Викиват

 • фоторезисторът е полупроводников елемент, омическото съпротивление на който, зависи от степента на осветеност. Принципът на действие на фоторезистора е явлението фотопроводимост на полупроводниците. Фотопроводимостта е увеличаване на електрическата проводимост на полупроводници под действието на светлината. Причината за фотопроводимостта е повишаване на концентрацията на носителите на заряд – електроните в зоната на проводимост и дупките във валентната зона. Светлочувствителният слой от полупроводников материал е разположен между двата токопроводящи електрода. Под влияние на светлинния поток електрическо съпротивление на слоя се променя няколко пъти (при някои видове фоторезистори то намалява с два-три порядъка).

Тиристор

Тиристорът е полупроводников електронен елемент, управляем диод. Използва се като електронен ключ, чрез който се превключват електрически вериги с високо напрежение и големи токове. Прилага се в пускови схеми, токоизправители, регулатори и др.

Транзистор

Транзисторът е полупроводников елемент, който се състои от три извода и три последователно съединени зони с различно легиране, което определя прехода на транзистора (PNP или NPN). Съществува голямо разнообразие от различни видове транзистори, като са се очертали две основни групи: биполярни и полеви транзистори. Най-важната особеност на биполярните транзистори е тази, че при тях има инжекция на токоносители през PN прехода и работния им ток се обуславя едновременно от два вида токоносители, откъдето идва и наименованието им биполярни.  При полевите транзистори липсва инжекция на токоносители през прехода и работния им ток се обуславя или само от електрони или само от дупки, поради това полевите транзистори се наричат още униполярни.

Работа на транзистора

Транзисторът може да се използва за усилване, комутация и преобразуване на електронен сигнал. Транзисторите са с огромно практическо приложение и са активни елементи в почти всички съвременни електронни устройства. Често се използват асемблирани в интегрални схеми и чипове. Най-общо, методът на работа на транзистора се базира на негово свойство да променя напрежение или токов импулс, пропуснат през едната двойка изводи. Изходящото напрежение или ток през друга двойка изводи е по-високо или респективно по-ниско.

Видове транзистори
 • IGBT.  Наименованието IGBT идва от Insulated-Gate Bipolar Transistor. IGBT e триелектроден биполярен мощен електронен елемент използван главно като мощен електронен ключ в импулсни захранвания, инвертори и в системи за контрол на електрически задвижвания. IGBT съчетава качествата на два транзистора: полевите и биполярните – високо входно съпротивление при ниско ниво на управляващата мощност, както и ниска остатъчна стойност на напрежението при включено състояние;
Транзистор

Разгледайте електронните елементи предлагани от Викиват

 •  JFET. JFET e полеви транзистор с управляващ PN – преход, наименованието JFET идва от Junction Field – Effect Transistor. В транзисторите JFET управлението на изходния ток се осъществява посредством входното напрежение;
 • MOSFET. Наименованието MOSFET идва от metal–oxide–semiconductor field-effect transistor (метал–оксид–полупроводников транзистор с полеви ефект). Той представлява електронна версия на ключ. MOS ключове се използват широко в компютри, микропроцесори, памети, периферни схеми и други. Предимства: високо входно съпротивление, ниска консумация на мощност, по – добра температурна стабилност, слаба чувствителност към радиация. Използват се в силовата електроника, аудио техниката, медицинската електроника, интегралните схеми, компютърна, автомобилна, авиационна, космическа индустрии, домакински уреди и др. Могат да са два типа: P-канален MOS-P-FET и N-канален съответно MOS-N-FET;
 • Биполярни. Биполярните транзистори са едни от най-разпространените полупроводникови елементи. Биполярните транзистори се класифицират по мощност: маломощни, средномощни и мощни; по гранична честота: нискочестотни — до 3 MHz, средночестотни — от 30 до 300 MHz и високочестотни — над 300 MHz; по редуването на прехода PNP и NPN; по използвания материал: силициеви или германиеви. Използват се за усилване, преобразуване и генериране на електрически сигнали. Биполярният транзистор е елемент, който се управлява с ток;
 • Еднопреходни.  При еднопреходните транзистори има две бази и един емитер. Еднопреходният транзистор е биполярен триелектроден елемент с един PN преход.

Пелтие елементи

Елементът на Пелтие представлява плочка с голям брой термодвойки (над 100). При подаване на електрически ток към изводите на елемента, едната му страна се загрява, а другата се изстудява. На загряващата се страна се слага охлаждащ радиатор, за да не прегрее. От степента на охлаждане на загрятата страна, зависи колко ниска ще стане температурата на студената страна. Използва се в диспенсърите за вода, хладилните чанти и др.

Елемент на Пелтие

Разгледайте електронните елементи предлагани от Викиват

Кондензатори

Кондензаторите представляват пасивни електронни елементи, които могат да съхраняват електрически заряд, но също така пропускат преминаването на променлив ток през тях. Кондензаторът се състои от два или повече проводника, между които е поставен различен тип диелектрик. При наличие на потенциална разлика (напрежение) между двата проводника се поражда статично електрично поле, което е разделено от диелектрика на положителни и отрицателни заряди, съхранявани съответно при положителния и отрицателния полюс на кондензатора.  Най-широка употреба, кондензаторите намират във вериги и системи, където се изисква блокирането на правотокови заряди и пропускането на променливотокови такива. В зависимост от строежа, разположението и формата на проводниците, както и типа на използвания диелектрик, кондензаторите могат да бъдат електролитни, филтърни, керамични, полипропиленови, хартиени, стирофлексни, танталови и др. Според приложението им са пускови, работни, филтър-кондензатори, тример-кондензатори и др.

Диоди

Диодите са полупроводникови елементи, снабдени с два извода – положителен и отрицателен (анод и катод). Диода се състои от полупроводников материал, който позволява протичането на ток само в едната посока, в зависимост от това как е проектиран диодът. В полупроводниковия материал, от който е съставен диодът, е създаден P-N преход. Всеки диод има характерна за него волт – амперна характеристика. Диодите са изключително разнообразни и се поделят на няколко големи групи, в зависимост от своя строеж, функция, мощност, честота и пр.  Най-общо диодите могат да бъдат изправителни, ценерови, диоди на Шотки, фотодиоди, варикапи и др.

Интегрални схеми

Интегралната схема или чип е конфигурация от електронни елементи миниатюризирани и поставени върху силициева пластина. Интегралните схеми не могат да се разглеждат като електронен елемент. Те по-скоро представляват електронен компонент. В съвременната интегрална схема електронните елементи рядко съществуват в дискретен вид, те са вид микропроцесори или микроконтролери, работещи с двоичен код. В зависимост от електронните елементи, от които се състоят ИС са аналогови, цифрови и комбинирани. Аналоговите се състоят от пасивни електронни елементи – резистори и кондензатори, рядко транзистори, служат като сензори, захрнващи вериги, операционни усилватели и модифицират аналлогови сигнали. Цифровите се състоят главно от транзистори, логически елементи, тригерни елементи, микропроцесори. Работят с двоичната бройна система. Комбинираните интегрални схеми обработват както цифрови, така и аналогови сигнали.

Ремонт цифровых тюнеров спутникового ТВ – Как отремонтировать – Каталог статей

В статье приводятся типичные и не очень типичные неисправности спутниковых приемников (тюнеров), а также методы их устранения. В связи с тем, что тюнеры спроектированы по схожим схемам, дефекты разных моделей проявляются одинаково. В таком случае выявление неисправностей и методы устранения будут подобными. Нужно отметить, что нижеприведенные случаи выхода из строя аппаратной части тюнеров могут часто возникать из-за повреждения управляющей программы, находящейся в FLASH-памяти тюнера. Поэтому сначала следует попытаться восстановить программное обеспечение, и только при неудачном результате приступать к ремонту, учитывая следующие рекомендации.
ARION AF-1500E
Изображение и звук отсутствуют, экранная графика в норме, напряжение питания внешнего конвертора в норме.
Контроль осциллографом сигналов транспортного потока TS MPEG-2 с селектора каналов BS2F7VZ0184 показало отсутствие прохождения данных через резисторы RA101, RA102 на ИМС декодера STi5518. После их пропайки дефект был устранен.
ARION AF-1900CI
Изображение и звук отсутствуют, экранная графика в норме.
Проверка наличия видеосигнала на выходе ИМС U301 декодера STi5518 (вывод 32) показал его наличие. На выходе видеокоммутатора U721 AK4702VQ (выводы 3, 46) видеосигнал отсутствовал. Напряжение питания U721 +5, +12 В в норме. После замены ИМС U721, выходной видеосигнал был приведен в норму.
Звук есть, изображение и экранная графика отсутствуют.
Проверка видеосигнала напряжения +14/18 В, инжектируемого в кабель снижения для питания внешнего конвертора, показало, что оно в норме при отключенном кабеле снижения и сильно занижено при его подключении. Дефект устранен путем замены ИМС стабилизатора напряжения U151 LM317 в цепи формирования напряжения +14/18 В.
ARION AF-8110EC
При включении тюнера в рабочий режим звук есть, изображение отсутствует на обоих SCART разъемах.
Проверка осциллографом показала, что видеосигнал на коллекторе Q651 присутствует, а на выводе 14 U701 CD4053 отсутствует. Дополнительная проверка мультиметром сопротивления между указанным выводом и корпусом устройства, а также перехода к-э Q774 показала их пробой. После замены указанных элементов работа тюнера восстановлена.
После непродолжительной работы тюнер «зависает», при этом пропадает звук и изображение.
После перезагрузки тюнера изображение и звук появляются на короткое время и вновь пропадают. При поиске дефекта было замечено то, что если несильно прижать ИМС U381 HY29LV160ATTC-90 к печатной плате после перезагрузки дефект не проявляется. После пропайки U381 дефект был устранен.
При включении тюнера в сеть он не входит в дежурный режим.
Контроль напряжений питания показал их норму. Проверка содержимого FLASH-памяти U381 HY29LV160ATTC-90 показало несоответствие его содержимого рабочей прошивке (секторообразное стирание информации). Перепрограммирование U381 рабочей прошивкой временно восстановила работоспособность тюнера. Он нормально включался при первом запуске, но после выхода в дежурный режим становился неуправляемым. Про-пайка ИМС декодера Sti5518 и FLASH-памяти, а также контроль связей между ними к положительным результатам не привели. Работоспособность была восстановлена после замены HY29LV160 и ее перепрограммирования эталонной прошивкой.
ARION AF-8200CI
Дефект проявлялся в периодическом появлении высокочастотных шумовых составляющих в звуковом сопровождении.
Был устранен путем замены емкости ЕС4 (10 мкФ 16 В) в цепи ИМС ЦАП WM8725. Дополнительно параллельно С1 (0,1 мкФ) был подключен дополнительный электролитический конденсатор емкостью 100 мкФ 10 В, что улучшило качество звучания транслируемых программ.
COSMOSAT 7400 1
Тюнер при включении в сеть не входит в дежурный режим. Сетевой предохранитель А1 (2 А), ключевой транзистор Q1 MJE13003, ИМС ШИМ контроллера U1 ТНХ201 сгорели. Стабилитрон DZ1
(6,2 В) – пробит. D1-D4 были в норме. Замена вышедших из строя элементов привела к восстановлению работоспособности тюнера. Q1 был заменен более мощным MJE13007.
Тюнер при включении в сеть не включается, напряжения с источника питания в норме.
Измерение напряжений питания 3,3 В ИМС декодера STi5119ALC показало его отсутствие. При этом R2 был в обрыве. Поскольку сопротивление между выводами линий питания 3,3 В ИМС декодера и корпуса было порядка нескольких Ом, была произведена замена Sti5119ALC. После замены R2 (1…2 Ом) работоспособность аппарата восстановилась.
DIGI RAUM DRE-4000
После непродолжительной работы изображение рассыпается на кубики и затем рассыпается на мелкие черточки, зависая при этом.
Синхроимпульсы на выходе присутствуют. После полного отключения тюнера из сети и охлаждения повторное включение приводит к кратковременному появлению изображения с последующим «зависанием». Продувая холодным воздухом основную плату тюнера в режиме «зависания» было замечено, что транслируемое изображение появляется при обдуве ИМС DS3 K4S641632K-UC60. Ее про-пайка горячим воздухом дефект не устранила. Дефект проявлялся в результате холодной пайки в резистивных сборках R13, R14, после пропайки которых горячим воздухом дефект был устранен.
После непродолжительной работы изображение пропадает.
Синхроимпульсы на выходе отсутствуют. Измерение сигнала CLK на входе PIX_CLK DD1 Sti5518 показало его отсутствие. Дефект проявлялся в результате плохого качества кварца ZQ1 27 МГц. После замены дефект устранен полностью.
При включении в сеть хаотически мигает индикатор STANDBY.
Измерения напряжений питания на выходе источника питания показали их заниженность и пульсацию. Дефект был вызван частичным пробоем U2 РС817. Ее необходимо заменить заведомо исправной, при этом дефект будет устранен.
Тюнер принимает открытые FTA-каналы, кодированные DRE-каналы не принимаются (выдается сообщение «Кодированный DRE канал»).
При включении тюнера в сеть на криптомодуле на короткое время (десятые доли секунды) загорается зеленый светодиод VD5, красный светодиод VD4 показывает, что тест DD1 проходит нормально. Пропаивают горячим воздухом DD3 MSP430F1232, при этом неисправность устраняется.
Дефект возникал в виде нерегулярного появления сообщения о коротком замыкании в кабеле снижения.
После выключения/включения аппарата сообщение появлялось снова после непродолжительного времени. Дефект устранен путем замены конденсатора С68 4,7 мкФ 50 В.
DIGI RAUM DRE-5000 (применимо к моделям DRS-5001, GS-7300)
Тюнер выдает сообщение «Нет сигнала».
Контроль синхронизирующих сигналов TS (Transport Stream) CLK, STR, VLD и сигналов данных D0-D7 осциллографом на выходе селектора каналов показал, что линии данных находятся в высоком логическом уровне. Проверка сопротивления между корпусом и выводом 26 (CP_BYP) ИМС RF-преобразователя STB6000 в селекторе каналов показало короткое замыкание. После замены STB6000 работоспособность восстановлена. Если измеренное сопротивление порядка нескольких кОм, дефект устраняется путем пропайки STB6000. Подобный дефект встречается и в тюнерах GS-7101CI, селекторы каналов которых выполнены на ИМС типа STB6000.
Экранная графика и изображение ТВ программ отсутствуют, звуковое сопровождение в норме.
Проверка видеосигнала осциллографом на выходе ИМС декодера STI5518BQC показало его наличие. На выходе видеоусилителя, собранного на VT324, VT335, видеосигнал отсутствует. Причина дефекта – пробиты указанные транзисторы. Одновременно с этим оказались оборванными резисторы R390 200 Ом и R394 27Ом. Дефект устраняетсяпутем замены означенных резисторов и транзисторов VT324, VT335, которые можно с успехом заменить ВС847 и ВС857 соответственно.
После непродолжительной работы тюнер принимает открытые FTA-каналы, кодированные DRE-каналы не принимаются (выдается сообщение «Кодированный DREканал»). При коротком выключении и включении тюнера в сеть на криптомодуле зеленый светодиод VD5 не загорается.
Дефект устраняется заменой кварца ZQ2 7,3728 МГц.
После непродолжительной работы тюнер выдает сообщение «Нет сигнала».
Контроль синхронизирующих сигналов TS (Transport Stream) CLK, STR, VLD и сигналов данных D0-D7 осциллографом на выходе селектора каналов показал их наличие. После пропайки резистивных сборок R39, R43, R46, R167 работоспособность восстановлена.
DREAMBOX DM500S
Отсутствует изображение, звук есть.
При проверке цепей обвязки SCART-разъема был обнаружен пробитый диод D101 MBR0531 и R115 75 Ом в обрыве. Замена указанных элементов устранили дефект, который возник из-за неправильного подключения тюнера к внешним устройствам.
EUROSKY DVB9004
Тюнер выдает сообщение об отсутствии принимаемого сигнала.
Проверка высокочастотным осциллографом сигналов QOUT и IOUT (выводы 5, 6) селектора каналов J10 (S7VZ0302) показало их наличие. Поскольку один из сигналов отсутствовал на входе ИМС декодера U2 Ali M3329, было решено полностью пропаять его и конденсаторы С12, С13 в цепях I и Q, что полностью устранило дефект.
При включении в рабочий режим тюнер «зависает».
Перепрошивка и пропайка ИМС декодера, FLASH-памяти и ОЗУ к положительным результатам не привела. Работоспособность была восстановлена путем замены ОЗУ U5 IS42S16400В.
GLOBO 4100CI
Тюнер при включении в сеть не входит в дежурный режим. Сетевой предохранитель цел. Проверка вторичных цепей источника питания показала его неисправность. Дефект был вызван выходом из строя ИМС U1 DM0265R (широтно-импульсный модулятор с ключевым транзистором). Для надежной работы тюнера U1 была заменена более мощной ИМС DM0365R. (Данная замена рекомендуется для источников питания любой бытовой техники, где используется DM0265R.) Подобный дефект встречался в тюнере OPENBOX F-100 в результате выхода из строя ИМС ШИМ с ключевым транзистором U901 ICE 2B265. Ресивер был также восстановлен путем замены указанной ИМС.
Дефект подобный предыдущему.
Проверка показала короткое замыкание на корпус цепи 3,3 В. Дефект устранен заменой пробитого диода Шотки D8 1N5820. При этом одновременно были заменены электролитические конденсаторы С15, С17 1000мкФ х 10 В.
Globo 701OA
Экранная графика есть, отсутствует прием сигнала.
Проверка напряжения питания селектора каналов S7VZ0302 3,3 В показало его отсутствие. ИМС стабилизатора U5 при этом сильно нагревалась. Дефект был вызван утечкой в конденсаторе TC40 220 мкФ 6,3 В. После замены конденсатора и U5 на LD1117-33 дефект был устранен.
 Hivion HV-3030 FTA
Отсутствуют изображение и звук, экранная графика в норме.
Осциллографом были проконтролированы сигналы I и Q на входе QPSK демодулятора U100 PN1010 (выводы 47 и 51 соответственно), которые были в норме. Сигналы транспортного потока TS (выводы 4, 6,10-12,15-18) отсутствовали (напряжения питания ИМС 2,5 и 3,3 В были в норме). Замена U100 восстановила работу тюнера. Данную ИМС можно заменить S5h2420 (фирмы Samsung), которая является более распространенной.
Нumах F1 -vaci (применимо к тюнерам серии F1) Тюнер не выходит из дежурного режима в рабочий. Прежде всего необходимо проверить наличие тактовых импульсов частотой 27 МГц высокочастотным осциллографом на выводе 7 U4. Если импульсы отсутствуют или сильно отличаются по частоте от номинальной, заменяют ИМС задающего генератора U2 (или U3). Затем проверяют работу цепей сброса. Для этого, нажимая S1, контролируют отрицательные импульсы на входе 5 и выходах 6, 52 U10. Если напряжения питания в норме, а импульсы на выходе ИМС отсутствуют, ее пропаивают, а при отсутствии положительного эффекта ее заменяют.
Высокочастотным осциллографом проверяют сигналы выбора кристалла FLASH-памяти СЕ, адресной шины и шины данных ИМС U45, сигналы управления динамического ОЗУ, ее адресной шины и шины данных. Если они не в норме, пропаивают U7, U9, U10 горячим воздухом, проверив связи между ИМС U4, U5, U45 и U46. Если дефект не устранен, заменяют U4.
Для полного перепрограммирования FLASH-памяти (при повреждении загрузчика) ее выпаивают из платы горячим воздухом и программируют эталонной прошивкой. После этого запаивают микросхему обратно. В случае нового проявления дефекта, заменяют ИМС динамического ОЗУ U5. Перед установкой новых ИМС тщательно проверяют целостность дорожек между процессором, FLASH-памятью и ОЗУ, а также межслойные соединения (металлизацию сквозных отверстий) печатных проводников.
Тюнер включается, OSD-графика есть, звук и изображение отсутствуют, индикатор уровня принимаемого сигнала показывает его отсутствие.
Проявления данного дефекта свидетельствует о неисправности селектора каналов, QPSK демодулятора, либо CI интерфейса. Проверяют наличие сигналов SCL и SDA шины I2С, а также напряжения питания селектора каналов и QPSKдемодулятора. Если они в норме, контролируют сигналы I и Q на выходе селектора. При их отсутствии селектор заменяют. Высокочастотным осциллографом проверяют колебания генератора на кварце Y601. При отсутствии пропаивают выводы U603 и, если это необходимо, заменяют ее. Осциллографом контролируют сигналы TS на выходе U603. Проверяют прохождение сигналов TS от QPSK демодулятора до демультиплексора U4, включая цепи коммутации CI интерфейсов мультиплексоры и шинные буферные элементы. Особое внимание следует уделить проверке качества пайки резисторных сборок и одиночных резисторов в этих цепях. Кроме того, необходимо тщательно проверить электрические схемные связи между указанными элементами, а при их нарушении пропаять. Отсутствие принимаемого сигнала может быть вызвано в результате потери емкости электролитическими конденсаторами С608, С623, С634, С636.
Humax IRCI-5400 (применимо к серии 5ххх, в том числе для VA-5200)
Нет изображения и звука, экранная графика (OSD) присутствует. При выборе в меню режима контроля параметров сигнала от внешнего конвертера показано его отсутствие. Мультиметром было измерено напряжение, инжектируемое в кабель снижения. Оно было сильно занижено (норма 13 В или 18 В в зависимости от поляризации принимаемого сигнала). Кроме того, был замечен сильный нагрев ИМС U2 LNBP 15-SR Напряжения питания U2 24 В и 17 В (выв. 2 и 1) в норме. Замена U2 восстановила работу тюнера.
Нет изображения и звука, экранная графика (OSD) присутствует.
При выборе в меню режима контроля параметров сигнала от внешнего конвертера показано его отсутствие. Однако в этом случае напряжение, инжектируемое в кабель, в норме. Частотомером или осциллографом необходимо измерить колебания кварцевого генератора в составе QPSK демодулятора U20TDA8044AH. Отсутствие генерации свидетельствует о неисправности генератора. Замена кварца восстановила работоспособность системы. (Если замена кварца не восстановила работу системы, необходима замена U20.)
При работе с САМ модулями декодирование платных каналов невозможно. Проверка питания 5 В на CI интерфейсах при установленном в слот САМ модуле на выводах 17, 18, 51, 52 показало их отсутствие. Дефект вызван выходом из строя сборки ключевых полевых транзисторов U102 IRF7303. После замены сборки работоспособность восстановлена. Рекомендуется в процессе эксплуатации замена САМ модуля в дежурном режиме.
Humax C1-8100P (применимо к IRCI-8400P и NACI-8700P) Ресивер принимает только сигналы с горизонтальной поляризацией.
Измерение напряжения питания внешнего конвертора («+» вывод С82) показало, что оно равно 22 В. ИМС U80 LM2574M сильно нагревалась. Дефект был устранен путем ее замены.
Нет сигналов изображения и звука, экранная графика есть.
Контроль осциллографом сигналов транспортного потока TS MPEG-2 с ИМС QPSK демодулятора U110 TDA10085 (выводы 47,50,49, 51 -54,59-62) показал их присутствие. На входе ИМС декодера Sti5518(выв. 6-13, 17-19} сигналы TS отсутствовали. Причем было обнаружено, что при установке САМ модуля в СI слоты они не детектируются. Напряжение питания контроллера CI интерфейсов U160 (CI2000) были в норме. Его пропайка к положительному результату не привела. Замена U160 восстановила работу тюнера полностью.
 Kaon KSC-570
Тюнер при включении в сеть не входит В дежурный режим. Сетевой предохранитель сгорел.
Проверка источника питания показала его неисправность. Дефект был вызван выходом из строя D1-D3 типа 1N4007 и транзистора Q1 типа 4N60B, которые были пробиты. Q1 желательно заменить более мощным 6N60B.
Lumax SG-2000X
Тюнер не запоминает найденные каналы.
Дефект устраняется путем замены ЭСПЗУ U4 ВМТ9111. (Не путать с серией 24Схх. При замене на последнюю, тюнер будет полностью неработоспособен.)
Тюнер в рабочем режиме «сыпет» картинку на кубики и черточки.
Пропайка процессора U1 МВ86Н20 и памяти ни к чему не привела. Дефект устраняется после замены ОЗУ U2 HY57V641620ЕТ-Н. Metabox SR-805
Тюнер при включении в сеть не входит в дежурный режим.
Сетевой предохранитель цел. Источник питания не запускался по причин! выхода из строя R30 (отсутствие запуска). После его замены работоспособность восстановлена.
OpenboxF-100
Нет сигнала изображения и звука на ТВ SCART, RCA разъемах и при подключении к ТВ по ВЧ. На ВМ SCART изображение и звук есть.
Контроль сигналов осциллографов показал, что они приходят на коммутатор U701 HEF4053, а на его выходе отсутствуют. После замены ИМС, дефект устранен. Premium X 8000F
Тюнер непериодически «зависает».
При замыкании на короткое время конденсатора С136 работоспособность восстанавливалась на непродолжительное время. Поскольку тюнер после полного отключения от сети долгое время не мог войти в рабочий режим, были проверены цепи сброса. Дефект был исправлен путем замены ИМС формирования сигнала сброса U10 KIA7027 и С136 10 мкФ 16 В – заменена на вдвое большую. Следует заметить, что U10 можно не устанавливать, но при этом тюнер будет чувствительным к радиочастотным помехам и скачкам в питающей сети.
Samsung DSB-9400VIA
Отсутствует принимаемый сигнал, OSD в норме.
Контроль синхронизирующих сигналов транспортного потока TS (Transport Stream) CLK, STR и VLD осциллографом на выв. 6, 4 и 5 и сигналов данных DO-D7 (выв. 9-12,14-18) ИМС QPSK демодулятора PN1010 показал их отсутствие. ИМС при этом сильно нагревалась. После замены ИМС неисправность устранена.
Samsung DSB-9401F
Тюнер при включении в сеть не входит в дежурный режим. Сетевой предохранитель сгорел. Проверка PD1-PD4, PR10 показала их целость. Стабилитрон ZD1 SHZA30 и двухваттный резистор PR 17 0,68 Ом были в обрыве. Их замена не привела к положительному результату. Работа тюнера была восстановлена после замены IC01 ICE2B265.
Samsung DSB-A300V
Отсутствует принимаемый сигнал, OSD в норме.
При выборе в меню режима контроля параметров сигнала от внешнего конвертера было показано его отсутствие. Контроль синхронизирующих сигналов TS (Transport Stream) CLK, STR и VLD осциллографом на выв. 33, 30 и 35 ИМС U901 НМ1221 показал их наличие, сигналы данных DO-D7 (выв. 48-44,40-37) отсутствовали. Работоспособность восстановлена после замены RF преобразователя U902 НМ1812.
Samsung DSB-B350V
Тюнер включается, на передней панели присутствует номер принимаемой программы, звук имеется, изображения нет.
Проверяют сигналы осциллографом на выв. 32-34 U2. При их отсутствии, необходимо измерить сопротивление между указанными выводами и общим проводом тюнера. Если проверка показывает короткое замыкание, заменяют ИМС U2. При наличии сигналов на выходе U2 необходимо проверить на короткое замыкание выходы U14, а также защитные стабилитроны, подключенные параллельно входам-выходам SCART разъемов. Обычно, пробой выходных цепей тюнера происходит при неправильной их эксплуатации (неправильное подсоединение ТВ приемника).
Тюнер не открывает VIACCESS программы при установке в картридер заведомо исправной смарт-карты. Проверку осуществляют при установленной в слот картридера заведомо исправной и оплаченной смарт-карты. На выводе 1 или 7 CAIC1 (в зависимости от используемого слота) должен присутствовать низкий уровень. Отсутствие свидетельствует о нарушении работы контактов детектора карты. Частотомером контролируют колебания частотой 7,14 28 МГц на выводах 26,29 CAIC1. В случае их отсутствия или существенного отклонения от нормы проверяют CAIC2 и САХ1. Проверяют осциллографом сигналы обмена данными между картой и CAIC1, а также импульсы, тактирующие обмен. В случае отсутствия сигнала на какой-либо линии, проверяют качество контакта ламелей слота картридера и смарт-картой. Если контакт не нарушен, необходима замена CAIC1.
Samsung DSR-9500
После нескольких лет интенсивной продолжительной эксплуатации тюнер работает нестабильно, периодически «зависает», самопроизвольно отключается.
Контроль частотомером колебаний генератора 27 МГц на выв. 6 ИМС U101 74LCX04 показал его нестабильность. Замена кварца Х100 не привела к положительным результатам. После замены С113, С114 (82 пФ) неисправность была устранена.
Тюнер не входит в дежурный режим.
Источник питания в норме. После пропайки горячим воздухом HMCU100Sti5512, U108AM29LV160DT, U112 K4S641632D-TC80 дефект устранен.
Samsung S-300V
Тюнер при включении в сеть не входит в дежурный режим, индикаторы на передней панели не светятся. Сетевой предохранитель цел.
При проверке мультиметром сопротивления между линиями питания выявлено короткое замыкание в цепи 6,5 В (вход ИМС U503 78R05). Причиной дефекта был выход из строя (пробой) выпрямительного диода PD33 SHK-55-65 (его можно заменить любым диодом Шотки с током не менее 5 А и обратным напряжением 100 В). Следует заметить, что к подобному дефекту приводит также потеря емкости конденсатора в цепи 14 В 330 мкФ 25 В. Его рекомендуется заменить конденсатором 1000 мкФ 25 В.
Тюнер при включении в сеть не входит в дежурный режим, индикаторы на передней панели не светятся. Напряжения питания на выходе источника питания отсутствуют.
При проверке мультиметром сопротивления между линиями питания и корпусом выявлено короткое замыкание в цепи 24 В. Проверка PD36, PD37 (предварительно выпаянных из платы) показала их исправность. После замены U500 LNBP 12SP тюнер перестал входить в режим защиты и при запуске стал выдавать сигнал ошибки. Проверка мультиметром сопротивления между корпусом и выв. 3, 45 ИМС U102 Sti5518 показала наличие короткого замыкания. Работоспособность восстанавливается после замены U102.
Strong SRT4356
Тюнер при включении в сеть не входит в дежурный режим, индикаторы на передней панели слабо мигают. Сетевой предохранитель цел. Напряжения на выходе источника питания занижены и нестабильны. Дефект устраняется путем замены D86 TVR10G, который в холодном состоянии «звонится» как исправный, а в работе уходит в обрыв.
Strong SRT6155
При включении тюнера в рабочий режим звук есть, изображение отсутствует. Проверка осциллографом показала, что на базе QN16 BSR17 видеосигнал приходит в норме, а на эмиттере отсутствует. Проверка мультиметром сопротивления между электродами QN16 указало на его пробой. Транзистор можно заменить любым другим высокочастотным средней мощности с требуемой проводимостью.
Тюнер при включении в сеть не входит в дежурный режим, индикаторы на передней панели не светятся. Сетевой предохранитель цел.
Элементы R900, D900-D903 в норме. Аппарат вышел из строя из-за нарушения работы управляющей схемы, входящей в состав ИМС U901 TOP233Y Работоспособность устройства восстанавливают путем замены ИМС заведомо исправной.
Topfield TF5000CI
При приеме отсутствует сигнал.
Измерение напряжения питания понижающего конвертера (вывод 1 селектора каналов U1) показало его отсутствие (норма 13В или 18 В в зависимости от поляризации принимаемого сигнала). Корпус ИМС U3 LNBP20PD был сильно вздут. Кроме того, был пробит стабилитрон D1 Р6КЕЗО. Замена ИМС U3 и стабилитрона восстановили работу тюнера.
Тюнер не включается в дежурный режим, индикаторы на передней панели не светятся. Перегорает предохранитель F1.
Перегорание предохранителя свидетельствует о неисправности источника питания. Проверяют исправность элементов VR1, ТН1, D1-D4, U1, С5, ZD1. (Необходимо проверить все эти элементы, т.к. возможен одновременный выход из строя нескольких из них.) После замены измеряют выходные напряжения и убеждаются в отсутствии перегрева U1.
Если указанные элементы исправны, измеряют сопротивление между выходными линиями источника питания (разъем CN3) и корпусом. Низкое сопротивление (несколько Ом) указывает о пробое соответствующего выпрямительного диода. Проверяют выходное сопротивление ИМС стабилизатора напряжения 3,3 В U3. Если он пробит, то его заменяют.
Тюнер не выходит из дежурного режима.
Проверяют работу ИМС формирования сброса U11 и U10. При необходимости, если напряжения питания в норме, пропаивают микросхемы и в отсутствии положительного эффекта их заменяют.
Первоначально проверяют наличие тактовых импульсов частотой 27 МГц высокочастотным осциллографом на выводе 45 U10. Если импульсы отсутствуют или сильно отличаются по частоте от номинальной, проверяют работу узлов задающего генератора VCXO1 или U6. Часто работа задающего генератора некорректна ввиду неисправности кварцевого резонатора Y1.
Осциллографом проверяют сигнал тактирования динамического ОЗУ на выводе 38 U9, а также наличие сигнал выбора кристалла FLASH-памяти СЕ вывод 58 U10. Если они не норме, пропаивают U7, U9, U10 горячим воздухом и, если дефект не устранен, заменяют U10.
Поскольку у тюнера отсутствует JTAG интерфейс (не разведен на плате), то для последующего перепрограммирования FLASH-памяти ее выпаивают из платы горячим воздухом и программируют эталонной прошивкой. Запаивают микросхему обратно.
Повторно включают тюнер. В случае нового проявления дефекта, заменяют процессор U5. Перед установкой процессора проверяют целостность дорожек между процессором, ОЗУ и FLASH-памятью.
Тюнер не определяет САМ модуль в одном из CI слотов.
Устанавливают САМ модуль в CI интерфейс. Устранение дефекта начинают с измерения напряжения питания модуля (выводы 17, 18, 51, 52) +5 В. В случае отсутствия проверить исправность Q1, Q2, U16. Если напряжение питания в норме, проверяют прохождение TS через соответствующий слот и наличие связи между CI интерфейсом и ИМС U5 и U10.
Тюнер не определяет САМ модуль ни в одном из CI слотов.
Отсутствие определения САМ модуля в обоих слотах обычно свидетельствует о частичном выходе из строя ИМС U10.


Поделись с друзьями в социальных сетях

Реклама


Похожие материалы:

TVR10G-5702E3 / 73 – Технический паспорт PDF – Цена – Диоды – Выпрямители – Одинарные – Vishay Semiconductor Diodes Division

Подробная информация о деятельности на Рождество и Новый год 2021

Приближается Рождество и Новый год 2021, Utmel хочет оказать вам дополнительную поддержку по заказ ваших комплектующих.
В период с 27 ноября по 10 января 2021 года при достижении другой стоимости заказа вы получите скидку непосредственно в период нашей деятельности. Деталь:

(1) Если стоимость одного заказа превышает 1000 долларов США, вы получите прямую скидку в размере 20 долларов США.
(2) Если стоимость одного заказа превышает 5000 долларов, вы получите прямую скидку в размере 100 долларов.
(3) Если стоимость одного заказа превышает 10000 долларов США, вы получите прямую скидку в размере 200 долларов США.
(4) Если стоимость одного заказа превышает 20000 долларов США, вы получите прямую скидку в размере 400 долларов США.
(5) «Большая» сделка, 27 ноября, 30 ноября и 4 января 2021 года, 4 января 2020 года, в пекинское время с 0:00 до 24:00, на все оплаченные заказы будет действовать скидка 10% непосредственно на ваш заказ. Для скидки подходит только стоимость продукта, не включая фрахт и банковский сбор / комиссию PayPal.
(6) Для автономного заказа вы можете получить бесплатную доставку, если стоимость вашего заказа соответствует приведенному ниже условию:
6.1 При стоимости заказа более 1000 долларов США вы можете получить бесплатную доставку с весом брутто в пределах 0,5 кг.
6.2 При сумме заказа более 2000 у.е. возможен бесплатный фрахт с массой брутто в пределах 1 кг.

Вопрос и ответ 1. Как получить купон на скидку?

Выберите все товары, которые вам нужны, в корзину, вы увидите скидку при оформлении заказа.

2.Можно ли воспользоваться бесплатным фрахтом и скидкой вместе?

Да, Utmel предоставит вам бесплатную доставку и скидку, если ваш заказ соответствует нашим условиям.

3.Как получить скидку на оффлайн заказ?

Наши специалисты по продажам сделают скидку непосредственно в PI для вас, если ваш заказ
соответствует стандарту нашего правила деятельности.

* Право на окончательную интерпретацию этой деятельности принадлежит Utmel Electronic Limited.

2014-02-26 – Datasheet-PDF.com

кремния N полевого транзистора TOSHIBA
Производство Номер детали PDF Описание

Gulf Semi
ТВР10Г TVR10G ПЛАСТИНА ДЛЯ ПЕЧАТНОГО СТЕКЛА БЫСТРО ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ

Унитрод
UCC3583 Переключающий регулятор вторичной стойки UCC1583

Унитрод
UCC1583 Переключающий регулятор вторичной стойки UCC1583

Унитрод
UCC2583 Переключающий регулятор вторичной стойки UCC1583

Samsung
КМ684002А ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ КМ684002А, КМ684002АЕ, КМ684002АИ Документ

Samsung
КМ684002AE ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ КМ684002А, КМ684002АЕ, КМ684002АИ Документ

Samsung
КМ684002AI ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ КМ684002А, КМ684002АЕ, КМ684002АИ Документ

ETC
PM42L-048-17 Wantai Mini Stepper Технические характеристики продукта PM42L-

NMB-MAT
PM42L-048

NMB-MAT
PM42L-048-HHC9 PM42L-048-HHC9 изображение продукта PM42L-048-HHC9 PM4

Pixart Imaging
PAN3511 PAN3511 PAN3511 USB ОПТИЧЕСКАЯ МЫШЬ ОДИН ЧИП Gene

Philips
SLV3100 Wireless TV Link SLV3100 Руководство пользователя Бесплатные данные

Усовершенствованная силовая электроника
15N03GH AP15N03GH / J Гальванический продукт без свинца Продвинутый Powe

ETC
TDA3591 Бесплатное техническое описание www. datasheet-pdf.com/ Бесплатно

ON Semiconductor
TY72011AP2 Устройство по индивидуальному заказу заказчика от ON Semiconductor Adv

ETC
TDA2501 Бесплатное техническое описание www.datasheet-pdf.com/ Бесплатно

Black & Decker
KTC144 ® 53 “% & 4.” / 4 & 3 * & 4 KTC144 Бесплатный лист данных http: /

Toshiba Semiconductor
K365 канал

Advanced Power Technology
APT65GP60B2 APT65GP60B2 600 В МОЩНОСТЬ MOS 7 IGBT T-MaxTM ® Чт

Advanced Power Technology
APT65GP60L2DQ2 ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ® APT65GP60L2DQ2 APT6

Advanced Power Technology
APT65GP60L2DQ2G ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ® APT65GP60L2DQ2 APT6

Advanced Power Technology
APT65GP60JDQ2 ТИПОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ® APT65GP60JDQ2 600 В

Toshiba Semiconductor
A1048 TOSHIBA Кремниевый PNP-транзистор эпитаксиального типа (PCT

Санрок
ALJ13002 SUNROC ALJ13002 ОСОБЕННОСТИ Рассеиваемая мощность PCM: 1.

Sanken электрический
FMBG19 Диоды с барьером Шоттки Абсолютные максимальные рейтинги P

NEC
K3404 ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ МОП-ПОЛЕВОЙ ЭФФЕКТНЫЙ ТРАНЗИСТОР 2SK3404 S

Электроника On-Bright
OB2226 On-Bright Конфиденциально для OB2226 Высокая точность L

ETC
CXD104-114Q CXD104-114Q (1/3) IL08D ПОСЛЕДОВАТЕЛЬ ПАМЯТИ C-MOS (W

МакКуэй
OM843-2 Руководство по эксплуатации и обслуживанию ОМ 843-2 Группа:

Маккуэй
OM843-1 Руководство по эксплуатации и обслуживанию ОМ 843-1 Группа:

Toshiba Semiconductor
C3113 Бесплатное техническое описание www. datasheet-pdf.com/ Бесплатно

Winsemi
D209L Бесплатное техническое описание www.datasheet-pdf.com/ Бесплатно

Sanyo Semicon Device
C930 www.com Бесплатный технический паспорт www.dat

Aeluros
AEL2005 ® Puma AEL2005 Приемопередатчик SFP + 10 Гбит / с с Int

Allegro MicroSystems
3010 км ar ors e n t Li ula g Re СИ-3010КМ 1 А, с низким падением напряжения

Международный выпрямитель
IRGP4063PBF ПД – 97404 БИПОЛЯРНЫЙ ТРАНЗИСТОР С ИЗОЛИРОВАННЫМ ВОРОТОМ Feat

Международный выпрямитель
IRGP4063-EPBF ПД – 97404 БИПОЛЯРНЫЙ ТРАНЗИСТОР С ИЗОЛИРОВАННЫМ ВОРОТОМ Feat

SavantIC
2SC1002 SavantIC Semiconductor Спецификация продукта Сил

SavantIC
C1002 SavantIC Semiconductor Спецификация продукта Сил

Беллинг
BL8530 BL8530 ПОВЫШАЮЩИЙ DC / DC ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ PFM С ВЫСОКИМ ЭФФЕКТИВНОСТИ

ETC
BL8530 BL8530 ¸ßЧµÍÔëÉù ¸ÅÊö £ º BL8530 Ï

Панасоник
2SC5950 Транзисторы 2SC5950 Кремний NPN эпитаксиальный планарный

Nichia
NS3W183AT-h2 NICHIA STS-DA1-1775A NICHIA CORPO

Nichia
NS3W183AT-h4 NICHIA STS-DA1-1643 NICHIA CORPOR

Nichia
NS3W183T-h2 Nichia STS-DA1-0818 СПЕЦИФИКАЦИЯ

ETC
NS3W183T-h4 日 亜 化学 工業 (株) STS-DA1-0821

STMicroelectronics
F13NK50Z STF13NK50Z STP13NK50Z, STW13NK50Z N-канал 500 В,

Fujitsu
FMA1125DC FMA1125DC Обзор Контроллер сенсорного датчика FM

Skyworks Solutions
НЕБО77590-51 ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ SKY77590-51 Tx-Rx FEM для

SavantIC
C4584 www. ком SavantIC Semiconductor Produ

Ангстрем
ANA2N65B N-Chanel силовой полевой МОП-транзистор ANA2N65B, ANP2N65B, ANB2N65B

Ангстрем
АНП2Н65Б N-Chanel силовой полевой МОП-транзистор ANA2N65B, ANP2N65B, ANB2N65B

Ангстрем
АНБ2Н65Б N-Chanel силовой полевой МОП-транзистор ANA2N65B, ANP2N65B, ANB2N65B

Ангстрем
АНД2Н65Б N-Chanel силовой полевой МОП-транзистор ANA2N65B, ANP2N65B, ANB2N65B

Ангстрем
АНИ2Н65Б N-Chanel силовой полевой МОП-транзистор ANA2N65B, ANP2N65B, ANB2N65B

Ангстрем
АНУ2Н65Б N-Chanel силовой полевой МОП-транзистор ANA2N65B, ANP2N65B, ANB2N65B

TVR10G-E3 / 73 Vishay Semiconductor Diodes Division | Дискретная полупроводниковая продукция

Bansa

Mangyaring Pumili нг BansaAfghanistanAnguillaArgentinaArmeniaArubaAustraliaAustriaAzerbaijanBahamasBahrainBangladeshBarbadosBelarusBelgiumBelizeBeninBermudaBhutanBoliviaBouvet IslandsBrazilBritish Индийский океан TerritoryBritish Virgin IslandsBruneiBulgariaBurkina FasoBurundiCambodiaCameroonCanadaCape VerdeCayman IslandsCentral Африканский RepublicChadChileChinaColombiaComorosCongoCosta RicaCote D’IvorieCroatiaCyprusCzech RepublicDenmarkDjiboutiDominicaDominican RepublicEgyptEl SalvadorEquadorEquatorial GuineaEritreaEstoniaEthiopiaFalkland IslandsFaroe IslandsFederated Штаты mironesiaFijiFinlandFranceFrench GuianaFrench PolynesiaGabonGambiaGeorgiaGermanyGhanaGibraltarGreeceGreenlandGrenadaGuadeloupeGuamGuatemalaGuineaGuinea-BissauGuyanaHaitiHondurasHong KongHungaryIcelandIndiaIndonesiaRepublic из IrelandIsraelItalyJamaicaJapanJordanKazakhstanKenyaKiribatiKuwaitKyrgyzstanLaosLatviaLebanonLesothoLiberiaLiechtensteinLithuaniaLuxembourgMacauMadagascarMalawiMalaysiaMaldivesMaliMal taMarshall IslandsMartiniqueMauritaniaMayotteMetropolitan FranceMexicoMoldovaMongoliaMoroccoMozambiqueNamibiaNauruNepalNeterlands AntillesNetherlandsNew CaledoniaNew ZealandNicaraguaNigerNigeriaNorthern Mariana IslandsNorwayOmanPakistanPalauPanamaPapua Новый GuineaParaguayPeruPhilippinesPitcairnPolandPortugalPuerto RicoQatarRepublic из KoreaRepublic в MacedoniaReunionRomaniaRussiaSao Томе и PrincipeSaudi ArabiaSenegalSeychellesSingaporeSlovakiaSloveniaSolomon IslandsSomaliaSouth AfricaSpainSri LankaSt. Елена Китс и Невис LuciaSt. Винсент и GrenadinesSudanSurinameSvalbard и Ян Майен IslandsSwazilandSwedenSwitzerlandSyriaTaiwanTajikistanTanzaniaThailandTogoTongaTrinidad и TobagoTurkeyTurkmenistanTurks и Кайкос IslandsTuvaluUgandaUkraineUnited Arab EmiratesUnited KingdomUnited StatesUruguayUzbekistanVanuatuVatican CityVenezuelaVietnamWestern SaharaYemenYugoslaviaZaireZambiaZimbabwe

fs6m07652rtc техническое описание и примечания по применению

6M07652R

Аннотация: FS6M07652RTC 6m07652 FS6M07652RTC-TU FS6M07652RTC-YDT FS6M07652RTCTU 6M07
Текст: www.Fairchildsemi.com FS6M07652RTC Fairchild Power Switch FPS Характеристики Описание • • • • • • • • • Семейство продуктов Fairchild Power Switch (FPS) специально разработано для автономных SMPS с минимальным количеством внешних компонентов. Переключатель питания Fairchild (FPS) состоит из

d 42030 транзистор

Аннотация: AN-7505 220v ac к 48v dc smps AN3008 Fairchild crt схема горизонтального отклонения AN-7528 9019 транзистор FAN6800 BUT11A spice AN7520
Текст: BUT11 / 11A BUT11 / 11A Применение высоковольтной коммутации TO-220 1 Кремниевый транзистор NPN 1.Основание 2. Коллектор 3. Абсолютные максимальные характеристики излучателя TC = 25 ° C, если не указано иное Символ VCBO VCEO Параметр Значение Единицы В Напряжение коллектор-база: BUT11: BUT11A

DM0565R

Абстракция: TVR10G DM0565
Текст: www.fairchildsemi.com FSDM0565RB Зеленый режим Fairchild Power Switch FPSTM Особенности • Внутренний полевой транзистор с защитой от лавин • Расширенный пакетный режим потребляет менее 1 Вт при 240 В переменного тока и нагрузке 0,5 Вт • Прецизионная фиксированная рабочая частота (66 кГц) • Внутренняя цепь запуска

KA5L0365R

Аннотация: KA1M0680RB KA5L0380R ka5m02659rn KA5Q0765RT KA5M0380R инструкция по применению KA5H02659RN KA1M0565R FS6M07652RTC ka5h0165r
Текст: ИС для автономного преобразования аналоговых и смешанных сигналов – переключатель мощности Fairchild FPS Функция Номер детали Vdmax (В) Ipeak (A) Контакт опции защиты (макс.) 1 (Вт) 85–265 В переменного тока 230 В переменного тока Fopr (кГц) Rds (вкл.) макс (Ом) OLP OCP OVP TSD Пакет опций плавного пуска Многоцелевые приложения

IGBT в корпусе TO92

Реферат: AN4002 KA431 IC принципиальная схема источника питания smps на основе igbt 9015 TO-92 AN4103 KA431DTF регулируемый выход smps flyback FS6M07652RTC эквивалент 9015
Текст: www.fairchildsemi.com Программируемый шунтирующий регулятор KA431 / KA431A / KA431L Характеристики Описание • • • • KA431 / KA431A / KA431L – серия регулируемых регуляторов с тремя выводами с гарантированной термостабильностью в применимых диапазонах температур. Выходное напряжение может быть

dm07652r

Аннотация: 12v 50w smps
Текст: www.fairchildsemi.com FSDM07652R Зеленый режим Fairchild Power Switch FPSTM Особенности • Внутренний полевой транзистор с защитой от лавин • Расширенный пакетный режим потребляет менее 1 Вт при 240 В переменного тока и нагрузке 0,5 Вт • Прецизионная фиксированная рабочая частота (66 кГц) • Внутренняя цепь запуска

твр10г

Аннотация: Предохранитель 250V 2A EFD3030 RT101 5D9 filter lf101 FS6M07652RTC ICE2A365 2KBP06M3N257 MOSFET C106 HC11A817A
Текст: октябрь 2001 г. FS6M07652RTC для ЖК-монитора Переключатель питания SMPS Краткое описание продукта Различные функции защиты – включая OLP, OVP, OCP и TSD в пакетном режиме – более низкое энергопотребление в режиме ожидания Функции Общее описание • ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■


Оригинал
PDF FS6M07652RTC FS6M07652RTC 70 кГц. tvr10g Предохранитель 250В 2А EFD3030 RT101 5D9 фильтр lf101 ICE2A365 2KBP06M3N257 МОП-транзистор C106 HC11A817A
6M07652R

Аннотация: 6m07652 FS6M07652RTC 6M07 080typ 6m07652r application FS6M07652R
Текст: www.fairchildsemi.com FS6M07652RTC Fairchild Power Switch SPS Характеристики Описание • • • • • • • • • Семейство продуктов Fairchild Power Switch (SPS) специально разработано для автономных SMPS с минимальным количеством внешних компонентов. Выключатель питания Fairchild (SPS) состоит из


Оригинал
PDF FS6M07652RTC 6M07652R 6m07652 FS6M07652RTC 6М07 080тип 6m07652r приложение FS6M07652R
6m07652r

Аннотация: Lcd monitor smps 6m07652 6m07652r application TO-220F-5 6M07 FS6M07652RTCYDT FS6M07652RTCTU FS6M07652RTC Источник питания ЖК-монитора
Текст: www. Fairchildsemi.com FS6M07652RTC Fairchild Power Switch FPS Характеристики Описание • • • • • • • • • Семейство продуктов Fairchild Power Switch (FPS) специально разработано для автономных SMPS с минимальным количеством внешних компонентов. Переключатель питания Fairchild (FPS) состоит из


Оригинал
PDF FS6M07652RTC 6m07652r Жк-монитор smps 6m07652 6m07652r приложение ТО-220Ф-5 6М07 FS6M07652RTCYDT FS6M07652RTCTU FS6M07652RTC жк-монитор питания
6m07652r

Аннотация: FS6M07652RTC 6m07652 FS6M07652RTC-TU FS6M07652RTC-YDT 6M0765
Текст: www.Fairchildsemi.com FS6M07652RTC Fairchild Power Switch FPS Характеристики Описание • • • • • • • • • Семейство продуктов Fairchild Power Switch (FPS) специально разработано для автономных SMPS с минимальным количеством внешних компонентов. Переключатель питания Fairchild (FPS) состоит из


Оригинал
PDF FS6M07652RTC 6m07652r FS6M07652RTC 6m07652 FS6M07652RTC-TU FS6M07652RTC-YDT 6M0765

Оригинал
PDF FS6M07652RTC 6M07652R FS6M07652RTC 6m07652 FS6M07652RTC-TU FS6M07652RTC-YDT FS6M07652RTCTU 6М07
DM0565

Абстракция: DM0465R DM0465 UF4007 диод ТО-220F-6L DM07652 DM056 FSDM0565REIWDTU DM0565RE dm0565r
Текст: FSDM0465RE, FSDM0565RE, FSDM07652RE Зеленый режим Fairchild Power Switch FPS Характеристики Описание «Внутренний противолавинный SenseFET FSDM0465RE, FSDM0565RE и FSDM07652RE – это интегрированный широтно-импульсный модулятор (PWM) и SenseFET, специально разработанный для высокопроизводительных


Оригинал
PDF FSDM0465RE, FSDM0565RE, FSDM07652RE 240 В переменного тока 66 кГц) FSDM0565RE DM0565 DM0465R DM0465 Диод UF4007 ТО-220Ф-6Л DM07652 DM056 FSDM0565REIWDTU DM0565RE dm0565r

Оригинал
PDF BUT11 / 11A О-220 НО11 BUT11A НО11 Ан-758: Ан-758 d 42030 транзистор Ан-7505 220 В переменного тока – 48 В постоянного тока smps AN3008 Fairchild контур горизонтального отклонения ЭЛТ Ан-7528 9019 транзистор FAN6800 BUT11A специя AN7520
транзистор ка7805

Реферат: регулятор напряжения КА7805, КА7805, транзистор, ка7812, КА7805РТМ, КА7805ТУ, ка7808, транзистор, ка7806, КА7812, ка7805, к-220
Текст: www. fairchildsemi.com KA78XX / KA78XXA 3-контактный стабилизатор положительного напряжения 1A Характеристики Описание • • • • Трехконтактный положительный стабилизатор серии KA78XX / KA78XXA доступен в корпусе TO-220 / D-PAK и с несколькими фиксированными выходными напряжениями, делая их полезными в


Оригинал
PDF KA78XX / KA78XXA KA78XX / KA78XXA О-220 / Д-ПАК КА7805РТМ KA7805RTF КА7805ТУ KA7805 О-252 О-220 транзистор ка7805 KA7805 Регулятор напряжения КА7805 транзистор ка7812 ka7808 транзистор ка7806 KA7812 ка7805 к-220
Нет в наличии

Аннотация: абстрактный текст недоступен
Текст: FSDM0465RS Зеленый режим Fairchild Power Switch FPS ™ Характеристики Описание Внутренний защищенный от лавин SenseFET FSDM0465RS – это интегрированный широтно-импульсный модулятор (PWM) и SenseFET, специально разработанный для высокопроизводительных автономных источников питания с переключателем (SMPS) с минимальным количеством внешних компонентов.


Оригинал
PDF FSDM0465RS FSDM0465RS
DM0565

Аннотация: абстрактный текст недоступен
Текст: www.fairchildsemi.com FSDM0565RB Зеленый режим Fairchild Power Switch FPSTM Особенности • Внутренний полевой транзистор с защитой от лавин • Расширенный пакетный режим потребляет менее 1 Вт при 240 В переменного тока и нагрузке 0,5 Вт • Прецизионная фиксированная рабочая частота (66 кГц) • Внутренний запуск- вверх по цепи


Оригинал
PDF FSDM0565RB 240 В переменного тока 66 кГц) 230 В переменного тока 85-265 В переменного тока DM0565
24v 2a smps

Аннотация: smps 5kw KA5M02659RN KA5M0380R KA1M0680RB KA5L0365R Saft, аккумулятор Ni-Cd FDh54N50 5kw boost преобразователь igbt KA1M0565R
Текст: C O M M U N I C A T I O N S P O W E R Зарядка аккумуляторов, зарядных устройств и эволюция химии в коммуникациях Тара Линн Макдональд В ХИЛЕТЕ ЕСТЬ МНОГО альтернативных перезаряжаемых систем, свинцово-кислотные батареи по-прежнему остаются основным выбором. По сравнению с альтернативными решениями,


Оригинал
PDF 95Vac 264Vac 1500-AEQ 144 В постоянного тока / 10 А. 138 В постоянного тока 60 ячеек, 24в 2а smps smps 5 кВт KA5M02659RN KA5M0380R KA1M0680RB KA5L0365R Saft, аккумулятор Ni-Cd ФДх54Н50 Повышающий преобразователь igbt мощностью 5 кВт KA1M0565R
dm07652r

Аннотация: FSDM07652RB DM07652 FS6M07652RTC tvr10g 1000uf, электролитический конденсатор 25v FSDM0565RB EER 3016 IC201 EER3016
Текст: www.fairchildsemi.com FSDM07652RB Зеленый режим Fairchild Power Switch FPSTM Особенности • Внутренний полевой транзистор с защитой от лавин • Расширенный пакетный режим потребляет менее 1 Вт при 240 В переменного тока и нагрузке 0,5 Вт • Прецизионная фиксированная рабочая частота (66 кГц) • Внутренняя цепь запуска


Оригинал
PDF FSDM07652RB 240 В переменного тока 66 кГц) 230 В переменного тока 85-265 В переменного тока FSDM0565RB 80лопент. dm07652r FSDM07652RB DM07652 FS6M07652RTC tvr10g Электролитический конденсатор 1000 мкФ, 25 в FSDM0565RB EER 3016 IC201 EER3016
dm0565r

Аннотация: фильтр lf101 1000 мкФ, электролитический конденсатор 25 в dm0565r ic паспорт EER 3016 dm0565r ic СХЕМАТИЧЕСКАЯ СХЕМА SMPS 12v 5A ntc 5D-9 dm0565 схема SMPS 12v 5A
Текст: www.fairchildsemi.com FSDM0565R Зеленый режим Fairchild Power Switch FPSTM Особенности • Внутренний полевой транзистор с защитой от лавин • Расширенный пакетный режим потребляет менее 1 Вт при 240 В переменного тока и нагрузке 0,5 Вт • Прецизионная фиксированная рабочая частота (66 кГц) • Внутренняя цепь запуска


Оригинал
PDF FSDM0565R 240 В переменного тока 66 кГц) FSDM0565R dm0565r фильтр lf101 Электролитический конденсатор 1000 мкФ, 25 в dm0565r паспорт микросхемы EER 3016 dm0565r ic СХЕМА SMPS 12v 5A НТС 5Д-9 dm0565 ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА ИИП 12в 5А

Оригинал
PDF FSDM0565RB 240 В переменного тока 66 кГц) 230 В переменного тока 85-265 В переменного тока DM0565R TVR10G DM0565
ИНВЕРТОР НА КА7500Б

Аннотация: KA3525 SMPS KA3525A SENSORS LM358N KA7500B KA7500B application note KA7632 KA3525A 8 dip smps ic KA741 OP-AMP
Текст: Аналоговый дискретный интерфейс и логическая оптоэлектроника. Руководство по выбору продуктов. Строительные блоки для универсальных приложений. Вокруг света. Январь, 2002 г. Руководство по выбору аналогового сигнала Содержание Усилители обработки аналоговых сигналов


Оригинал
PDF Power247TM, ИНВЕРТОР НА КА7500Б KA3525 ИИП КА3525А ДАТЧИКИ LM358N KA7500B Замечания по применению KA7500B KA7632 KA3525A 8 дип smps ic KA741 OP-AMP
dm0565r

Аннотация: DM0565 выключатель питания DM0565R FSDM07652RB DM056 12v 60w smps ТРАНЗИСТОР DM0565R EER3016 FSDM0565RB FS6M07652RTC
Текст: www.fairchildsemi.com FSDM0565RB Зеленый режим Fairchild Power Switch FPSTM Особенности • Внутренний полевой транзистор с защитой от лавин • Расширенный пакетный режим потребляет менее 1 Вт при 240 В переменного тока и нагрузке 0,5 Вт • Прецизионная фиксированная рабочая частота (66 кГц) • Внутренняя цепь запуска


Оригинал
PDF FSDM0565RB 240 В переменного тока 66 кГц) 230 В переменного тока 85-265 В переменного тока FSDM07652RB dm0565r DM0565 выключатель питания DM0565R FSDM07652RB DM056 12v 60w smps ТРАНЗИСТОР DM0565R EER3016 FSDM0565RB FS6M07652RTC

Оригинал
PDF 265 В переменного тока 230 В переменного тока KA1M0765R KA1M0965R KA5M0765RQC О-220-5Л KA5M0965Q KA5L0165RN KA5H02659RN KA5M02659RN KA5L0365R KA1M0680RB KA5L0380R ka5m02659rn KA5Q0765RT Замечания по применению KA5M0380R KA5H02659RN KA1M0565R FS6M07652RTC ka5h0165r
DM0565

Реферат: DM056 TVR10G NTC 5D-9 dm0565r диод uf4007 EER3016 TO-220F-6 EER 3016 FSDM0565
Текст: www. fairchildsemi.com FSDM0565R Зеленый режим Переключатель питания Fairchild Характеристики FPS • Внутренний полевой транзистор с защитой от лавин • Расширенный пакетный режим потребляет менее 1 Вт при 240 В переменного тока и нагрузке 0,5 Вт • Прецизионная фиксированная рабочая частота (66 кГц) • Внутренняя цепь запуска


Оригинал
PDF FSDM0565R 240 В переменного тока 66 кГц) 230 В переменного тока FSDM0565R FSDM07652R 85-265 В переменного тока DM0565 DM056 TVR10G НТК 5Д-9 dm0565r диод uf4007 EER3016 ТО-220Ф-6 EER 3016 FSDM0565
нтк 5д-9

Аннотация: DM0465R DM0465 ZD102 DM0465RS TO-220F JEDEC IC301 Fairchild flyback design универсальные схемы smps 6 pin STR smps IC
Текст: FSDM0465RS Зеленый режим Fairchild Power Switch FPS Характеристики Описание «Внутренний лавинный защищенный SenseFET FSDM0465RS – это интегрированный широтно-импульсный модулятор (PWM) и SenseFET, специально разработанный для высокопроизводительных автономных импульсных источников питания (SMPS) с минимальным количеством внешних компонентов.


Оригинал
PDF FSDM0465RS 240 В переменного тока 66 кГц) FSDM0465RS нтк 5д-9 DM0465R DM0465 ZD102 DM0465RS TO-220F JEDEC IC301 Фэйрчайлд дизайн обратного хода универсальные схемы smps 6-контактный STR smps IC
микросхема ka3842b

Реферат: Замечания по применению KA5M0365R Замечания по применению KA5M0380R Коммутация источника питания ka1m0565r pc817 Звонящий дроссель Преобразователь smps Конструкция трансформатора smps Конструкция KA5L0380R. Приложение KA3842B KA1L0380B KA1m0565r эквивалент
Текст: www.Fairchildsemi.com Замечания по применению AN4105 Конструктивные соображения для импульсных источников питания с использованием переключателя мощности Fairchild FPS в обратном преобразователе Введение в одну ИС управления на основе силовых полевых МОП-транзисторов (SenseFET) и широтно-импульсной модуляции (ШИМ). Более того, они


Оригинал
PDF AN4105 ic ka3842b Замечания по применению KA5M0365R Замечания по применению KA5M0380R блок питания импульсный ka1m0565r pc817 преобразователь звенящего дросселя smps трансформатор Дизайн KA5L0380R. заявка KA3842B KA1L0380B KA1m0565r эквивалент
TVR10G

Аннотация: 6m07652r efd3030 AN-4116 5D-9 Конденсатор ntc полиэфирный 100n 400v 240V AC в 9V DC преобразователь 6m07652 FS6M07652RTC FS6M07652R
Текст: www.fairchildsemi.com Примечание по применению 4116 Выключатель питания Fairchild SPS, основанный на импульсном источнике питания для использования ЖК-монитора 1. Введение В данном примечании по применению описывается полный обратноходовой импульсный источник питания, в котором используется выключатель питания Fairchild.В


Оригинал
PDF
dm0565r

Аннотация: ТРАНЗИСТОР DM0565R dm0565r ic FSDM0565RBIWDTU DM056 переключатель питания DM0565R e dm0565r DM0565 EER3016 12v 50w smps
Текст: www.fairchildsemi.com FSDM0565RB Зеленый режим Fairchild Power Switch FPSTM Особенности • Внутренний полевой транзистор с защитой от лавин • Расширенный пакетный режим потребляет менее 1 Вт при 240 В переменного тока и нагрузке 0,5 Вт • Прецизионная фиксированная рабочая частота (66 кГц) • Внутренний запуск- вверх по цепи


Оригинал
PDF FSDM0565RB 240 В переменного тока 66 кГц) 230 В переменного тока FSDM0565RB FSDM0565RBI FSDM07652RB 85-265 В переменного тока dm0565r ТРАНЗИСТОР DM0565R dm0565r ic FSDM0565RBIWDTU DM056 выключатель питания DM0565R e dm0565r DM0565 EER3016 12v 50w smps

Оригинал
PDF KA431 / KA431A / KA431L 100 мА 50 частей на миллион / KA431 / KA431A / KA431L impe-9008 Ан-9011: Ан-9011 SGL5N150UF) FS6M07652RTC-PB: FS6M07652RTC IGBT в корпусе TO92 AN4002 KA431 IC Принципиальная схема блока питания smps на базе igbt 9015 ТО-92 AN4103 KA431DTF регулируемый выходной сигнал smps flyback Эквивалент 9015

Оригинал
PDF FSDM07652R 240 В переменного тока 66 кГц) 230 В переменного тока FSDM0565R FSDM07652R 85-265 В переменного тока dm07652r 12v 50w smps

AQ17LS (ETC) PDF 技术 资料 下载 AQ17LS 供应 信息 IC Datasheet 数据 表 (42/60 页)

7 Список электрических деталей

Loc.№

CN304

CN603

CR00

CR01

CR02

CR03

CR04

D202

D211

D212

000 D211

D212

000

000 D212

000

D404

D405

D407

D410

D411

D412

D413

D420

D421

D422

D423

D456

D499

D501

D502

D503

D504

D505

D509

D510

D511

D520

D597

D598

D602

D604

D604000 D606

D604

D605 9605 9605 9604000

3711-000197

3711-000217

2201-000798

2202-002009

2301-000010

2201-000119

2305-000004

0401-000003

0003

0003

0003

0403-000361

0402-000274

0401-000005

0402-000274

0402-000006

0402-000006

0402-000006

040004 0402-000006

04 04020004 0402-000006

04 0402000

0402-000546

0402-000546

0402-000546

0401-000005

0401-000004

0402-000274

0401-000005

000 0401-000005

000

0004 0401-000001

0004 0401-000001

000

0402-000017

0402-000546

0402-000546

0401-000005

0401-000005

0401-000005

0401-000005

74 0402-00000

74-00000

0401-000005

0402-000012

0402-000012

0402-000546

0401-000005

0402-000012

0402-001118

HEAD4000 HEAD4000 HEAD4000

Описание

C-CERAMIC, DISC

C-CERAMIC, MLC-AXIAL

C-FILM, PEF

C-CERAMIC, DISC

C-FILM, MPEF

ДИОДОВОЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ

DIODIODE

диодной ZENER

диодной ВЫПРЯМИТЕЛЬ

диодной КОММУТАЦ

диодной ВЫПРЯМИТЕЛЬ

диодной ВЫПРЯМИТЕЛЬ

диодной ВЫПРЯМИТЕЛЬ

диодной ВЫПРЯМИТЕЛЬ

диодной ВЫПРЯМИТЕЛЬ

диодной КОММУТАЦ

диодно-ВЫПРЯМИТЕЛЬ

ДИОД-ВЫПРЯМИТЕЛЬ

ДИОД-ВЫПРЯМИТЕЛЬ

ДИОД-ВЫПРЯМИТЕЛЬ

ДИОД-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ

ДИОД-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ

ДИОД-ВЫПРЯМИТЕЛЬ

ДИОД-ВЫПРЯМИТЕЛЬ

ДИОД-ВЫПРЯМИТЕЛЬ

0006

диодной SWITCHING

диодной КОММУТАЦ

диодной ВЫПРЯМИТЕЛЬ

диодной ВЫПРЯМИТЕЛЬ

диодной ВЫПРЯМИТЕЛЬ

диодной КОММУТАЦ

диодной КОММУТАЦ

диодной КОММУТАЦ

диодной КОММУТАЦ

диодно-ВЫПРЯМИТЕЛЬ

диодная SWITCHING

диодной КОММУТАЦ

диодной КОММУТАЦ

диодная ВЫПРЯМИТЕЛЬ

диодная ВЫПРЯМИТЕЛЬ

диодная ВЫПРЯМИТЕЛЬ

диодной КОММУТАЦ

диодная ВЫПРЯМИТЕЛЬ

диодная ВЫПРЯМИТЕЛЬ

Спецификация

1СТЕНА, 3П, 1Р, 2. 5 мм, ПРЯМОЙ, SN

1СТЕНА, 3P, 1R, 3,96 мм, ПРЯМОЙ, SN

0,01 нФ, 0,5 пФ, 50 В, NP0, TP, 4×3,5,5

100 нФ, + 80-20%, 50 В, Y5V, TP, 2.3X3

100nF, 5%, 100V, TP, 11.5×12.5mm, 5

100nF, + 80-20%, 50V, Y5V, TP, 8×3,5

220nF, 10%, 100V , TP, 12,7×16,5 мм

1N4148,100V, 200mA, DO-35, TP

1N4148,100V, 200mA, DO-35, TP

UZ6.2BSB, 6.2V, 5.99-6.24V, 500 мВт

UZ6.2BSB, 6.2V, 5.99-6.24V, 500 мВт

UF4004,400V, 1A, DO-41, TP

1N4148,100V, 200mA, DO-35, TP

UF4004,400V, 1A, DO-41 , TP

1N4007GP, 1000V, 1A, DO-41, TP

1N4007GP, 1000V, 1A, DO-41, TP

1N4007GP, 1000V, 1A, DO-41, TP

EK-04,40V, 1 .5A, DO-41

1N4148, 100V, 200mA, DO-35, TP

TVR10G, 400V, 1.0A, DO-41, TP

TVR10G, 400V, 1.0A, DO-41, TP

TVR10G, 400V, 1.0A, DO-41, TP

TVR10G, 400V, 1.0A, DO-41, TP

1N4148, 100V, 200mA, DO-35, TP

1SS244, 250V, 625mA, DO-34, TP

UF4004,400V, 1A, DO-41, TP

1N4148,100V, 200mA, DO-35, TP

1N4148,100V, 200mA, DO-35, TP

1N4148,100V, 200mA, DO-35 , TP

1N4148,100V, 200mA, DO-35, TP

RGP02-12,1200V, 0. 5A, DO-204AL, T

TVR10G, 400V, 1.0A, DO-41, TP

TVR10G, 400V, 1.0A, DO-41, TP

1N4148, 100V, 200mA, DO-35, TP

1N4148, 100 В, 200 мА, DO-35, TP

1N4148, 100 В, 200 мА, DO-35, TP

1N4148, 100 В, 200 мА, DO-35, TP

RGP02-12,1200 В, 0,5 А, DO- 204AL, T

1N4148, 100 В, 200 мА, DO-35, TP

1N4148, 100 В, 200 мА, DO-35, TP

1N4148, 100 В, 200 мА, DO-35, TP

UF4007,1KV, 1A, ДО-41, ТП

УФ4007,1КВ, 1А, ДО-41, ТП

ТВР10Г, 400В, 1.0A, DO-41, TP

1N4148,100V, 200mA, DO-35, TP

UF4007,1KV, 1A, DO-41, TP

UF1G, 400V, 1.2A, DO-204AL, TP

Примечания

СНС

СНС

7-6

AQ17LS

Samsung SVP-6000P Технические характеристики загрузить pdf (Страница 122)

…. 4 C455 2201-000132 C-CERAMIC, DISC; 0,1 нФ, 10%, 500 В, Y5P, TP, 6.5

…. 4 C456 2401-001527 C-AL; 47 мкФ, 20%, 250 В, HR, TP, 13×25 мм, 5 м

…. 4 C457 2201-000132 C-КЕРАМИЧЕСКИЙ, ДИСК; 0,1 нФ, 10%, 500 В, Y5P, TP, 6. 5

…. 4 C458 2401-002288 C-AL; 470 мкФ, 20%, 25 В, WT, TP, 10×20,5

…. 4 C459 2201-000132 C-CERAMIC, DISC; 0,1 нФ, 10%, 500 В, Y5P, TP, 6.5

…. 4 C460 2303-000331 C-FILM, PPF; 4,7 нФ, 5%, 630 В, TP, 19,5x12x7,7.

…. 4 C467 2401-000360 C-AL; 100 мкФ, 20%, 50 В, GP, TP, 8×11,5,5

…. 4 C468 2201-000119 C-CERAMIC, DISC; 100 нФ, + 80-20%, 50V, Y5V, TP,

…. 4 C469 2201-000180 C-CERAMIC, DISC; 10nF, 10%, 50V, Y5V, TP, 7×3,5

…. 4 C472 2401-000262 C-AL; 100 мкФ, 20%, 160 В, HR, TP, 16×25,7.5

…. 4 C476 2401-001989 C-AL; 4,7 мкФ, 20%, 50 В, BP, TP, 5×11,5

…. 4 C477 2301-000213 C-FILM, PEF; 220 нФ, 5%, 250 В, TP, 21,5×11,7,5

…. 4 C478 2301-000020 C-FILM, PEF; 27nF, 5%, 100V, TP, 7,3x4x12,5 мм,

…. 4 C479 2301-000200 C-FILM, PEF; 2.2nF, 5%, 200V, TP, 11.0×6.0x9.0

…. 4 C480 2306-000122 C-FILM, MPPF; 100nF, 5%, 50V, TP , 7,3×4,0x5,0 м

…. 4 C483 2401-000660 C-AL; 2,2 мкФ, 20%, 50 В, GP, TP, 5×11,5

. … 4 C484 2201-000132 C- КЕРАМИЧЕСКИЕ, ДИСКОВЫЕ; 0,1 нФ, 10%, 500 В, Y5P, TP, 6.5

…. 4 C487 2305-000178 C-FILM, MPEF; 10 нФ, 5%, 100 В, TP, -, 5 мм

…. 4 C488 2401-002144 C-AL; 47 мкФ, 20%, 16V, GP, TP, 5×11,5

…. 4 C489 2401-001840 C-AL; 100uF, 20%, 16V, GP, TP, 6.3×11,5

…. 4 C490 2201-000119 C-CERAMIC, DISC; 100 нФ, + 80-20%, 50 В, Y5V, TP,

…. 4 C492 2401-001026 C-AL; 3,3 мкФ, 20%, 50 В, GP, TP, 5X11,5

…. 4 C857 2401-000133 C-AL; 1000 мкФ, 20%, 16 В, GP, TP, 10×20,5

…. 4 C866 2401-000192 C-AL; 1000 мкФ, 20%, 50 В , ГП, ТП, 16х25,7,5

…. 4 C869 2401-000192 C-AL; 1000 мкФ, 20%, 50 В, GP, TP, 16×25,7,5

…. 4 C873 2401-001998 C-AL; 1000 мкФ, 20%, 25 В, GP, TP, 10×20,5 мм

…. 4 CN401 3711-002645 СОЕДИНИТЕЛЬ-ЖАТКА; КОРОБКА, 6P, 1R, 2.5MM, ПРЯМАЯ

…. 4 CN403 3711-002642 СОЕДИНИТЕЛЬ-ЖАТКА; КОРОБКА, 3P, 1R , 2,5 мм, прямой

…. 4 CR401S 2401-001026 C-AL; 3,3 мкФ, 20%, 50 В, GP, TP, 5X11,5

. … 4 CR402S 2201-000146 C-CERAMIC, ДИСК; 0,1 нФ, 5%, 50 В, SL, TP, 5×3,5,

…. 4 CR403S 2201-000146 C-CERAMIC, DISC; 0,1 нФ, 5%, 50 В, SL, TP, 5×3.5,

…. 4 CS804 2201-000119 C-CERAMIC, DISC; 100 нФ, + 80-20%, 50 В, Y5V, TP,

…. 4 CS805 2401-001101 C-AL; 330 мкФ, 20%, 16V, GP, TP, 8×11.5,5

…. 4 CS807 2201-000119 C-CERAMIC, DISC; 100nF, + 80-20%, 50V, Y5V, TP,

… .4 CS808 2401-002463 C-AL; 470 мкФ, 20%, 16 В, GP, TP, 8×11,5,5

…. 4 CS809 2201-000556 C-КЕРАМИЧЕСКИЙ, ДИСК; 0,47 нФ, 10%, 500 В , Y5P, TP, 5.

…. 4 CS812 2201-002076 C-CERAMIC, DISC; 0,068nF, 5%, 1kV, SL, TP, 8x4m

…. 4 CS813 2201-000332 C-CERAMIC, DISC; 2.2nF, 20%, 250V, Y5U, TP, 9×4

…. 4 CS814 2201-000332 C-CERAMIC, DISC; 2,2nF, 20%, 250V, Y5U, TP, 9×4

…. 4 CZ101 2401-001428 C-AL; 470 мкФ, 20%, 50 В, GP, TP, 10×20,5

…. 4 CZ102 2401-001428 C-AL; 470 мкФ, 20%, 50 В, GP, TP, 10×20,5

…. 4 CZ108 2201-000499 C-CERAMIC, DISC; 0,39nF, 5%, 50V, SL, TP, 8,5×3

. … 4 CZ109 2201-000499 C-CERAMIC, DISC; 0,39nF , 5%, 50 В, SL, TP, 8.5×3

…. 4 CZ110 2201-000499 C-CERAMIC, DISC; 0,39 нФ, 5%, 50 В, SL, TP, 8.5×3

…. 4 CZ111 2201-000976 C-КЕРАМИЧЕСКИЙ, ДИСК; 0.022nF, 5%, 50V, NP0, TP, 5×3

…. 4 CZ112 2201-000863 C-CERAMIC, DISC; 0,68nF, 10%, 50V, Y5P, TP, 5×3

…. 4 CZ113 2201-000976 C-CERAMIC, DISC; 0,022 нФ, 5%, 50 В, NP0, TP, 5×3

…. 4 CZ114 2201-000863 C-CERAMIC, DISC; 0,68 нФ, 10%, 50 В, Y5P, TP , 5×3

…. 4 CZ115 2201-000976 C-CERAMIC, DISC; 0,022nF, 5%, 50V, NP0, TP, 5×3

…. 4 CZ116 2201-000863 C-CERAMIC, DISC; 0,68 nF, 10%, 50V, Y5P, TP, 5×3

…. 4 CZ117 2201-000327 C-CERAMIC, DISC; 2.2nF, 10%, 50V, Y5V, TP, 6.5x

…. 4 CZ118 2201-000327 C-CERAMIC, DISC; 2.2nF, 10%, 50V, Y5V, TP, 6.5x

…. 4 CZ126 2201-000499 C-CERAMIC, DISC; 0.39nF, 5% , 50V, SL, TP, 8.5×3

…. 4 CZ127 2201-000499 C-CERAMIC, DISC; 0,39nF, 5%, 50V, SL, TP, 8.5×3

. 4 CZ128 2201- 000499 C-CERAMIC, DISC; 0,39 нФ, 5%, 50 В, SL, TP, 8,5×3

…. 4 CZ132 2201-000976 C-CERAMIC, DISC; 0,022 нФ, 5%, 50 В, NP0, TP, 5×3

…. 4 CZ133 2201-000863 C-CERAMIC, DISC; 0,68nF, 10%, 50V, Y5P, TP, 5×3

…. 4 CZ134 2201-000976 C-CERAMIC, DISC; 0.022nF, 5%, 50V, NP0, TP, 5×3

…. 4 CZ135 2201-000863 C-CERAMIC, DISC; 0,68nF, 10%, 50V, Y5P, TP, 5×3

…. 4 CZ136 2201-000976 C-CERAMIC, DISC; 0,022 нФ, 5%, 50 В, NP0, TP, 5×3

…. 4 CZ137 2201-000863 C-CERAMIC, DISC; 0,68 нФ, 10%, 50 В, Y5P, TP , 5×3

…. 4 CZ138 2201-000327 C-CERAMIC, DISC; 2.2nF, 10%, 50V, Y5V, TP, 6.5x

…. 4 CZ139 2201-000327 C-CERAMIC, DISC; 2.2nF, 10%, 50V, Y5V, TP, 6.5x

…. 4 CZ151 2202-000796 C-CERAMIC, MLC-AXIAL; 1NF, 10%, 50V, Y5P, TP, 3

…. 4 CZ152 2202-000796 C-CERAMIC, MLC-AXIAL; 1NF, 10%, 50V, Y5P, TP, 3

…. 4 CZ153 2202-000796 C-CERAMIC, MLC-AXIAL; 1NF, 10 %, 50V, Y5P, TP, 3

…. 4 CZ154 2202-000796 C-CERAMIC, MLC-AXIAL; 1NF, 10%, 50V, Y5P, TP, 3

. … 4 CZ155 2202- 000796 C-CERAMIC, MLC-AXIAL; 1NF, 10%, 50V, Y5P, TP, 3

…. 4 CZ156 2202-000796 C-CERAMIC, MLC-AXIAL; 1NF, 10%, 50V, Y5P, TP , 3

…. 4 D302 0402-000546 ДИОД-ВЫПРЯМИТЕЛЬ; TVR10G, 400V, 1.0A, DO-41, T

…. 4 D353 0401-000005 ДИОДНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ; 1N4148,100V, 200mA, ДО-35,

…. 4 D384 0402-000132 ДИОД-ВЫПРЯМИТЕЛЬ; 1N4004,400V, 1A, DO-41, TP

…. 4 D385 0401-000005 ДИОДНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ; 1N4148,100V, 200mA, DO-35,

…. 4 D433 0402-000537 ДИОД-ВЫПРЯМИТЕЛЬ; Rh2A, 600В, 0,6А, DO-204AC

…. 4 D434 0402-000546 ДИОД-ВЫПРЯМИТЕЛЬ; TVR10G, 400В, 1.0A, DO-41, T

…. 4 D435 0402-000132 ДИОД-ВЫПРЯМИТЕЛЬ; 1N4004,400V, 1A, DO-41, TP

…. 4 D436 0401-000005 DIODE-SWITCHING; 1N4148,100V, 200mA, DO-35 ,

…. 4 D440 0402-000534 ДИОД-ВЫПРЯМИТЕЛЬ; RG10V, 400V, 1.2A, DO-201, T

…. 4 D441 0402-000534 ДИОД-ВЫПРЯМИТЕЛЬ; RG10V, 400V, 1.2A, DO-201, T

…. 4 D442 0401-000005 ДИОДНО-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ; 1N4148 , 100В, 200мА, DO-35,

. … 4 D443 0401-000005 ДИОДНО-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ; 1N4148,100В, 200мА, DO-35,

…. 4 D444 0402-000546 ДИОД-ВЫПРЯМИТЕЛЬ; TVR10G , 400В, 1.0A, DO-41, T

…. 4 D445 0402-000534 ДИОД-ВЫПРЯМИТЕЛЬ; RG10V, 400V, 1.2A, DO-201, T

…. 4 D451 0402-000534 ДИОД -ВЫПРЯМИТЕЛЬ; RG10V, 400V, 1.2A, DO-201, T

…. 4 D453 0402-001286 ДИОД-ВЫПРЯМИТЕЛЬ; RP1H, 2000V ,.1A, -, TP

…. 4 D472 0402-000546 DIODE-RECTIFIER; TVR10G, 400V, 1.0A, DO-41, T

…. 4 D474 0402-000546 DIODE-RECTIFIER; TVR10G, 400V , 1.0A, DO-41, T

…. 4 D477 0401-000005 ДИОДНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ; 1N4148,100В, 200 мА, DO-35,

…. 4 D478 0401-000005 ДИОДНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ; 1N4148 , 100 В, 200 мА, DO-35,

…. 4 D479 0401-000005 ДИОДНО-ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ; 1N4148,100 В, 200 мА, DO-35,

…. 4 D480 0402-000132 ДИОД-ВЫПРЯМИТЕЛЬ; 1N4004 , 400В, 1А, ДО-41, ТП

…. 4 Д484 0402-000132 ДИОД-ВЫПРЯМИТЕЛЬ; 1Н4004,400В, 1А, ДО-41, ТП

…. 4 D501 0402-000132 ДИОД-ВЫПРЯМИТЕЛЬ; 1N4004,400V, 1A, DO-41, TP

. … 4 DR401S 0401-000005 ДИОДНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ; 1N4148,100V, 200mA, DO-35,

…. 4 DR402S 0401-000005 ДИОДНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ; 1N4148,100V, 200mA, DO-35,

…. 4 DR404S 0403-001325 DIODE-ZENER; MTZJ15C, 14.35-15.09V, 500mW, D

…. 4 DS805 0404-001056 DIODE-SCHOTTKY; RK16,60V, 1.5A, DO-204AC, TP

…. 4 DS807 0402-000546 DIODE-RECTIFIER; TVR10G, 400V, 1.0A, DO-41 , Т

…. 4 ДС809 0404-001056 ДИОД-ШОТТКИЙ; РК16,60В, 1.5A, DO-204AC, TP

…. 4 DZ301 0403-001327 DIODE-ZENER; MTZJ18A, 16.22-17.06V, 500mW, D

…. 4 DZ304 0403-001327 DIODE-ZENER; MTZJ18A, 16.22 -17,06 В, 500 мВт, D

…. 4 DZ305 0403-001329 ДИОД-ЗЕНЕР; MTZJ24B, 22,61-23,77 В, 500 мВт, D

…. 4 DZ306 0403-001330 ДИОД-ЗЕНЕР; MTZJ30A, 26,99 -28,39V, 500 мВт, D

…. 4 DZ307 0403-001329 DIODE-ZENER; MTZJ24B, 22,61-23,77V, 500 мВт, D

…. 4 DZ386 0403-001316 DIODE-ZENER; MTZJ3.0A , 2,85-3,07В, 500мВт, DO

…. 4 DZ395 0403-001319 ДИОД-ЗЕНЕР; MTZJ4. 7C, 4,68–4,93 ​​В, 500 мВт, DO

…. 4 DZ400 0403-001325 ДИОД-ЗЕНЕР; MTZJ15C, 14,35-15,09 В, 500 мВт, D

…. 4 DZ413 0403-001319 ДИОД-ЗЕНЕР; MTZJ4.7C, 4.68-4.93V, 500mW, DO

…. 4 DZ473 0403-000720 ДИОД-ЗЕНЕР; MTZJ9.1B, 9.1V, 8.57-9.01V, 500

…. 4 DZ474 0403- 000734 ДИОД-ЗЕНЕР; TZP15B, 15В, 14,7-16,5В, 1Вт, DO-

…. 4 DZ481 0403-001327 ДИОД-ЗЕНЕР; MTZJ18A, 16,22-17,06В, 500 мВт, D

…. 4 ДЗ482С 0403-000720 ДИОД-ЗЕНЕР; МТЗДЖ9.1Б, 9,1В, 8,57-9,01В, 500

…. 4 DZ483 0403-000720 DIODE-ZENER; MTZJ9.1B, 9.1V, 8.57-9.01V, 500

…. 4 DZ801 0406-001106 DIODE-TVS; P6KE300A, 285 / – / 315V, 600W, DO-20

…. 4 DZ802 0406-001106 DIODE-TVS; P6KE300A, 285 / – / 315V, 600W, DO-20

…. 4 DZ803 0403-000508 DIODE-ZENER; MTZJ5.6B, 5,6 В, 5,45-5,73 В, 500

…. 4 DZ804 0403-000716 ДИОД-ЗЕНЕР; MTZJ4.7B, 4,7 В, 4,55-4,8 В, 500 м

…. 4 DZ805 0403-001322 ДИОД- ZENER; MTZJ8.2B, 7.78-8.19V, 500mW, DO

. … 4 DZ806 0403-000691 DIODE-ZENER; R2K, 170V, 170-200V, -, -, TP

…. 4 DZ807 0403-000734 DIODE-ZENER; TZP15B, 15V, 14.7-16.5V, 1W, DO-

…. 4 ICR01S 1203-001217 IC-POSI.ADJUST REG.; 431, TO-92, 3P, 4.58MIL

…. 4 L341 2701-000116 ОСЕВОЙ ИНДУКТОР; 10uH, 10%, 4,2×9,8 мм

…. 4 L480 2901-000297 ФИЛЬТР-ЭМИ НА ПЛАТЕ; -, 3A, – , -, 3.5×5, TP, –

…. 4 L481 3301-000287 CORE-FERRITE BEAD; AA, 3.5×1.0x6.0мм, 1500,

…. 4 L483 2901-000299 ФИЛЬТР-EMI НА БОРТУ; -, 6A, UL / CSA, -, 9×7.5,

…. 4 L492 3301-000287 CORE-FERRITE BEAD; AA, 3.5×1.0x6.0мм, 1500,

…. 4 L493 3301-000287 CORE-FERRITE BEAD; AA, 3.5×1.0x6.0мм, 1500,

…. 4 L495 3301-000287 CORE-FERRITE BEAD ; AA, 3,5×1,0x6,0 мм, 1500,

…. 4 L499 2901-000297 ФИЛЬТР-ЭМИ НА ПЛАТЕ; -, 3A, -, -, 3,5×5, TP, –

…. 4 LS801 2901-000297 ФИЛЬТР-ЭМИ НА ПЛАТЕ; -, 3A, -, -, 3,5×5, TP, –

…. 4 LS802 2901-000297 ФИЛЬТР-ЭМИ НА ПЛАТЕ; -, 3A, -, -, 3,5 x5, TP, –

. … 4 LZ107 2701-000142 ОСЕВОЙ ИНДУКТОР; 1uH, 10%, 2,5×3,4 мм

…. 4 LZ108 2701-000142 ОСЕВОЙ ИНДУКТОР; 1uH, 10%, 2 .5×3,4 мм

…. 4 LZ109 2701-000142 ОСЕВОЙ ИНДУКТОР; 1uH, 10%, 2,5×3,4 мм

…. 4 LZ110 2701-000142 ОСЕВОЙ ИНДУКТОР; 1uH, 10%, 2,5×3. 4 мм

…. 4 LZ111 2701-000142 ОСЕВОЙ ИНДУКТОР; 1uH, 10%, 2,5×3,4 мм

…. 4 LZ112 2701-000142 ОСЕВОЙ ИНДУКТОР; 1uH, 10%, 2,5×3,4 мм

…. 4 Q301 0501-000389 TR-МАЛЫЙ СИГНАЛ; KSC815, NPN, 400 мВт, TO-92, T

…. 4 Q350 0501-000389 TR-МАЛЫЙ СИГНАЛ; KSC815, NPN, 400 мВт, TO- 92, T

…. 4 Q351 0501-000389 TR-МАЛЫЙ СИГНАЛ; KSC815, NPN, 400 мВт, TO-92, T

…. 4 Q352 0501-000366 TR-МАЛЫЙ СИГНАЛ; KSC2330-Y, NPN, 1W, TO-92L,

…. 4 Q381 0501-000389 TR-МАЛЫЙ СИГНАЛ; KSC815, NPN, 400 мВт, TO-92 , T

…. 4 Q382 0501-000389 TR-МАЛЫЙ СИГНАЛ; KSC815, NPN, 400 мВт, TO-92, T

…. 4 Q401 0501-000389 TR-МАЛЫЙ СИГНАЛ; KSC815, NPN, 400 мВт , TO-92, T

.. .. 4 Q402 0501-000389 TR-МАЛЫЙ СИГНАЛ; KSC815, NPN, 400 мВт, TO-92, T

…. 4 Q421 0501-000389 TR-МАЛЫЙ СИГНАЛ; KSC815 , NPN, 400 мВт, TO-92, T

…. 4 Q422 0505-000156 FET-SILICON; IRF620, N, 200V, 5A, 0.8 Ом, 50 Вт,

…. 4 Q432 0501-000283 TR-МАЛЫЙ СИГНАЛ; KSA539, ​​PNP, 400 мВт, TO-92, T

…. 4 Q435 0501-000369 TR-МАЛЫЙ СИГНАЛ; KSC2331-Y , NPN, 1000 мВт, TO-

…. 4 Q436 0501-000389 TR-МАЛЫЙ СИГНАЛ; KSC815, NPN, 400 мВт, TO-92, T

…. 4 Q451 0501-000389 TR-МАЛЫЙ СИГНАЛ; KSC815, NPN, 400 мВт, TO-92, T

…. 4 Q461 0501-000389 TR-МАЛЫЙ СИГНАЛ; KSC815, NPN, 400 мВт, TO-92, T

…. 4 Q471 0501-000389 TR -МАЛЫЙ СИГНАЛ; KSC815, NPN, 400 мВт, TO-92, T

…. 4 Q472 0505-000156 FET-SILICON; IRF620, N, 200V, 5A, 0.8 Ом, 50 Вт,

Список электрических деталей

7-50 Samsung Electronics

Loc. № Код № Описание; Спецификация Примечание Loc. № Код № Описание; Спецификация Примечание

Samsung CW25M064NRXXEC 4-2 Samsung Electronics

. .2 M0014 AA94-14728A ПЛАТА В СБОРЕ ГЛАВНАЯ; CW25M064VRXXEC, SDIG, ELDOR,

… 3 0202-001366 ПОТОК ДЛЯ ПАЙКИ, D1. RS60 2,63Sn / 37Pb, SNA

… 3 T0083 0402-001296 ДИОД-ВЫПРЯМИТЕЛЬ; ФМП-3ФУ, 1.5KV, 5A, DO-201A

… 3 T0090 0502-001007 TR-POWER; KSC2073-h3, NPN, 25W, TO-220, ST, 6

… 3 PC801S0604-001038 ФОТОСОЕДИНИТЕЛЬ; TR , 130-260%, 200 мВт, DIP-4, ST

… 3 IC112 1103-001171 IC-EEPROM; 24C161,2Kx8, DIP, 8P, 9,2×6,4 мм, 2

… 3 T0087 1203- 000284 IC-POSI.FIXED REG.; 7806, TO-220,3P, -, PLAS

… 3 T0087 1203-000293 IC-POSI.FIXED REG.; 7808, TO-220,3P, -, PLAS

… 3 T0087 1203-001006 IC-POSI.FIXED REG.; 78R05, TO-220F, 4P, -, PL

… 3 T0087 1203-001543 IC-POSI.ФИКСИРОВАННАЯ РЕГ.; 78R33, TO-220,4P, 400MI

… 3 T0900 1404-001045 THERMISTOR-NTC; 4,7 Ом, 15%, 2900K, 35,0 мВт, T

… 3 P803T 1404-001264 ТЕРМИСТОР -PTC; 4,5 Ом, + 30 / -20%, 220 В, 290 В

… 3 C598 2201-000963 C-CERAMIC, DISC; 1NF, 20%, 400 В, Y5U, TP, 9,5X6

. .. 3 C598 2201-000987 C-CERAMIC, DISC; 2.2NF, 20%, 400 В, Y5U, BK, 12.

… 3 C406 2301-001296 C-FILM, LEAD-PPF; 720NF, 5%, 400V, BK, 26X15.5

… 3 C405 2301-001338 C-FILM, LEAD-OTHER; 0,68NF , 5%, 1,6кВ, БК, 28X

…3 CR404S2301-001385 C-FILM, LEAD-PPF; 30 нФ, 5%, 630 В, TP, 20×15.5x

… 3 C816 2301-001703 C-FILM, LEAD; 1000 нФ, 5%, 630 В, BK , 30X23X15, –

… 3 CR406S2306-000235 C-FILM, LEAD-PPF; 560NF, 5%, 400V, BK, 26X22,5

… 3 CX802S2306-000318 C-FILM, LEAD-PPF; 220NF, 20%, 250V, BK, -, 22,5

… 3 CX801S2306-000321 C-FILM, LEAD-PPF; 470NF, 20%, 275V, BK, 31X11X

… 3 CR402S2306-000357 C- ПЛЕНКА, СВИНЦ-ППФ; 8,2 нФ, 5%, 1,6 кВ, БК, 20×9,5

… 3 CR403S2306-000357 Ц-ПЛЕНКА, СВИНЦ-ППФ; 8.2 нФ, 5%, 1,6 кВ, BK, 20×9,5

… 3 C701 2401-001426 C-AL; 470 мкФ, 20%, 400 В, GP, -, 35×45 мм, 10

… 3 C701 2401- 003026 C-AL; 330 мкФ, 20%, 200 В, GP, ST, 22×35,10

… 3 C701 2401-003058 C-AL; 100 мкФ, 20%, 200 В, WT, TP, 16×25,7,5

. ..3 XV201 2801-004019 CRYSTAL-UNIT; 20,25 МГц, 30 ppm, 28-AAM, 13 пФ,

… 3 ICV101 2904-001179 ФИЛЬТР-ПИЛА; 36,125 МГц, -, 32,65-39,6 МГц / 0,5

. ..3 SW801S3403-001134 SWITCH-PUSH; 250 В, 5 А, DPST, ВКЛ-ВЫКЛ, –

… 3 RL801S 3501-001053 РЕЛЕ-МОЩНОСТЬ; 5 В постоянного тока, 530 МВт, 10000 мА, 1FORMA, 15

…3 FP801S 3601-000414 ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КАРТРИДЖ; 250 В, 5 А, МЕДЛЕННЫЙ, СТЕКЛО, 5

… 3 CN906 3711-002641 СОЕДИНИТЕЛЬ-ЖАТКА; КОРОБКА, 10P, 1R, 2.5MM, STRAIG

.. .3 CN906 3711-003043 СОЕДИНИТЕЛЬ-ЖАТКА; КОРОБКА, 4P, 1R, 2.5MM, ПРЯМОЙ

… 3 JAR701 3722-000195 JACK-SCART; 42P, -, SN, BLK, NO

… 3 T0616 AA26-00145A TRANS FBT; 1372.0076B, CT29A5P, 3.5MH, 135V

… 3 T801S AA26-00221B TRANS SWITCHING; EER5345, CS29M6 / KS7A, AC22

… 3 T401 AA26-50001R TRANS-HORIZ.DRIVE ; -, -, -, 80MH, -, -, 520UH, –

…3 L405 AA27-00057ACOIL CHOKE; -, 10 мГн, YL-9N 15×27,5 C: 9,5,0.

… 3 L408 AA27-00067ACOIL CHOKE; -, 240uH, YL9N 12×20 C: 6. 0,0.12

… 3 LP801S AA27-00218A COIL-PFC; EI2820,125UH, 190UH, 7%, EI2820 P

… 3 L409 AA27-00286 Дроссельная заслонка ACOIL; 1MH, CPTTV, 1MH, 10%, 0,5OHM, 1A, D

… 3 L808 AA27-10002L Дроссельная заслонка ACOIL; -, 24uH, K, -, 2A, -, 24UH-K, 10x10m

… 3 T0296 AA27-30003S ЛИНЕЙНОСТЬ КАТУШКИ; -, 54uH, YL81DR14x15,0.12mm

… 3 LX802S AA29-00011A ШУМ ФИЛЬТРА; CZ32W8, -, 0.20MAX, 1,5 кВ

… 3 LX801S AA29-30002N ФИЛЬТР ЛИНИЙ ШУМ; -, 16 МГц, 1,5 А, AC100 ~ 260 В

… 3 D0254 AA32-00015A МОДУЛЬ REMOCON; FRP-3521h41,38KHZ, 940MM, M

… 3 T0245 AA39-20010B РАЗЪЕМ ВЫВОДА В СБОРЕ;, 1P, 500, YFH800-01, S,

… 3 TU01S AA40-00114ATUNER; TECC0949FG40B (S), PAL (CCIR), 181

… 3 GT301 AA60-40012DPIN-GT, В СБОРЕ; T1.6,6-12.5-, NYLON66 SNA

… 3 D801S AA96-00276CASSY H / S; -, МОСТ, AA62-00052A, GSIB660, K SNA

…. 4 0205-001153 СМАЗКА-КРЕМНИЯ; SC102, ЯПОНИЯ, – S.NA

…. 4 T0083 0402-001399 ДИОД-МОСТ; GSIB660,600V, 6A, SIP-4, BK

. … 4 T0081 6003-000333 ВИНТ-ТАПТИТ; RH, +, 2S, M3, L10, ZPC (YEL), SW SNA

…. 4 AA60-30003AWASHER; T1.5, SBHG-1 SNA

…. 4 AA62-00052AHEATSINK-PS; -, -, -, СЕРЕБРЯНЫЙ, ОТВЕРСТИЕ 18,5 мм, 2 SNA

… 3 LDV901 AA96-00461A НАПРАВЛЯЮЩАЯ В СБОРЕ; -, -, SL-255D, RED / GRN SNA

… 3 HC801 AA96-00475HASSY H / S; ВИНТ, AA62-00066B, FMG-G2CS, FFP SNA

…. 4 0205-001153 СМАЗКА-КРЕМНИЯ; SC102, ЯПОНИЯ, – S.NA

…. 4 T0083 0402-001230 ДИОД-ВЫПРЯМИТЕЛЬ; FMG-G2CS, 1000V, 3A, DO-41,

…. 4 T0083 0402-001374 ДИОД-ВЫПРЯМИТЕЛЬ; FFPF06U20S, 200V, 6A, TO -22

…. 4 T0083 0402-001374 ДИОД-ВЫПРЯМИТЕЛЬ; FFPF06U20S, 200V, 6A, TO-22

…. 4 T0087 1203-001944 IC-POSI.FIXED REG.; 78RM33, TO-220 , 3P, -, PL

…. 4 T0081 6003-000334 ВИНТ-TAPTITE; RH, +, 2S, M3, L6, ZPC (YEL), SWR SNA

…. 4 T0081 6003-000334 ВИНТ -TAPTITE; RH, +, 2S, M3, L6, ZPC (YEL), SWR SNA

….4 T0081 6003-000334 ВИНТ-ТАПТИТ; RH, +, 2S, M3, L6, ZPC (YEL), SWR SNA

. … 4 T0081 6003-000334 ВИНТ-ТАПТИТ; RH, +, 2S, M3, L6 , ZPC (YEL), SWR SNA

…. 4 HS AA62-00066B ТЕПЛООЧИСТИТЕЛЬ; D2, D3, AL, T1.0,89,70, -, AA62-00 SNA

… 3 Q801 AA96 -00624G ASSY H / S; ВИНТ, AA62-00057B, FQP630TSTU, OI SNA

…. 4 H / S 0205-001153 СМАЗКА-КРЕМНИЯ; SC102, ЯПОНИЯ, – SNA

…. 4 Q409 0505- 001723 FET-SILICON; FQP630TSTU, N, 200V, 9A, 0.4OHM,

…. 4 T0081 6003-000333 ВИНТ-ТАПТИТ; RH, +, 2S, M3, L10, ZPC (YEL), SW S.NA

…. 4 H / S AA62-00057BHEAT SINK-PS; CT-29K12P, A1050S, 1.0,41,60 SNA

… 3 Q401 AA96-00624J ASSY H / S; ВИНТ, AA62-00057A , C5936, OIL SIL SNA

…. 4 H / S 0205-001153 СМАЗКА-КРЕМНИЯ; SC102, ЯПОНИЯ, – SNA

…. 4 T0090 0502-001264 TR-POWER; 2SC5936, NPN, 40000 мВт, TOP-3E, ST,

…. 4 T0081 6003-000333 ВИНТ-TAPTITE; RH, +, 2S, M3, L10, ZPC (YEL), SW SNA

…. 4 H / S AA60- 30001 ШАЙБА-ПЛИТА; M3, ID3.5,15X8.5, T1.0, SBHG SNA

…. 4 H / S AA62-00057AHEAT SINK-PS; -, -, T1. 0, -, 41 * 20 * 60, D2, -, -, SNA

… 3 D810 AA96-50132G МОЙКА НАГРЕВА В СБОРЕ P; AA62-30062A, ВИНТ, FMC-G SNA

…. 4 T0083 0402 -001593 ДИОД-ВЫПРЯМИТЕЛЬ; FMC-G28SL, 800V, 5A, TO-220

…. 4 T0081 6003-000334 ВИНТ-TAPTITE; RH, +, 2S, M3, L6, ZPC (YEL), SWR SNA

…. 4 AA62-30062A НАГРЕВАТЕЛЬ-PS; -, SPC-1, -, T1.0, -, FE SN2, -, – SNA

… 3 IC801S AA96-50371KASSYHEATSINK P; AA62-30181H, ВИНТ, STR-X SNA

…. 4 CIS 0205-001153 СМАЗКА-КРЕМНИЯ; SC102, ЯПОНИЯ, – SNA

…. 4 T0081 6003-000333 ВИНТ-ТАПТИТ; RH, +, 2S, M3, L10, ZPC (YEL), SW SNA

…. 4 IC063 AA13-00112A IC HYBRID; STR-X6750B, CS29M6PF, 7 , От -20 до +

…. 4 CIS AA62-30197DHEAT SINK-ES; DP, -, -, -, AA62-30181H, -, -, – SNA

… 3 IC301 AA96-50381AASSY H / S; -, -, AA62-30180B, LA7845, – SNA

…. 4 0205-001153 СМАЗКА-КРЕМНИЯ; SC102, ЯПОНИЯ, – SNA

…. 4 T0088 1204-000517 IC-VERTICAL DEF. ; LA7845, SIP, 7P, -, ПЛАСТИК

.. .. 4 T0081 6003-000333 ВИНТ-ТАПТИТ; RH, +, 2S, M3, L10, ZPC (YEL), SW S.NA

…. 4 AA62-30180BHEATSINK-ES; -, A6063 EXTR., 2, WHT, 70MM, -, SNA

… 3 M0018 AA97-15178AASSY MICOM; K55A, VCTi 49XYF PY, T_ETPEU_10

… 3 AA97-15324A В СБОРЕ АВТО-ГЛАВНЫЙ; CW29M164VRXXEC, KS7A, SDI SNA

…. 4 СНПЧ 0401-000005 ДИОДНОЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ; 1N4148,75V, 150MA, DO-35, T

…. 4 СНПЧ 0401-000005 ДИОДНАЯ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ; 1N4148,75В, 150МА, ДО-35, Т

…. 4 СНПЧ 0401-000005 ДИОДНАЯ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ; 1Н4148,75В, 150МА, ДО-35, Т

.. ..4 СНПЧ 0401-000005 ДИОДНАЯ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ; 1N4148,75V, 150MA, DO-35, T

…. 4 СНПЧ 0401-000005 ДИОДНАЯ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ; 1N4148,75В, 150МА, ДО-35, Т

…. 4 СНПЧ 0401-000005 ДИОДНАЯ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ; 1Н4148,75В, 150МА, ДО-35, Т

…. 4 СНПЧ 0401-000005 ДИОДНАЯ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ; 1N4148,75В, 150МА, ДО-35, Т

…. 4 СНПЧ 0401-000005 ДИОДНАЯ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ; 1Н4148,75В, 150МА, ДО-35, T

…. 4 СНПЧ 0401-000006 ДИОДНАЯ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ; BAV21,250V, 200MA, DO-35, T

. … 4 СНПЧ 0401-000006 ДИОДНАЯ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ; BAV21,250V, 200MA, DO- 35, Т

…. 4 Т0083 0402-000132 ДИОД-ВЫПРЯМИТЕЛЬ; 1Н4004,400В, 1А, ДО-41, ТП

…. 4 T0083 0402-000132 ДИОД-ВЫПРЯМИТЕЛЬ; 1N4004,400V, 1A, DO-41, TP

…. 4 T0083 0402-000132 ДИОД-ВЫПРЯМИТЕЛЬ; 1N4004,400V, 1A, DO-41, TP

…. 4 T0083 0402-000132 ДИОД-ВЫПРЯМИТЕЛЬ; 1N4004,400V, 1A, DO-41, TP

…. 4 T0083 0402-000132 DIODE-RECTIFIER; 1N4004,400V, 1A, DO-41, TP

…. 4 T0083 0402-000493 ДИОД-ВЫПРЯМИТЕЛЬ; 1R5GU41,400V, 1.5A, DO-15L

…. 4 T0083 0402-000534 DIODE-RECTIFIER; RG10V, 400V, 1.2A, DO- 201, T

…. 4 T0083 0402-000537 ДИОД-ВЫПРЯМИТЕЛЬ; Rh2A, 600В, 0.6A, DO-204AC

…. 4 T0083 0402-000540 ДИОД-ВЫПРЯМИТЕЛЬ; RU20A, 600В, 1,5А, -, TP

…. 4 T0083 0402-000540 ДИОД-ВЫПРЯМИТЕЛЬ; RU20A, 600В, 1,5 A, -, TP

…. 4 T0083 0402-000546 ДИОД-ВЫПРЯМИТЕЛЬ; TVR10G, 400В, 1.0A, DO-41, T

…. 4 T0083 0402-000546 ДИОД-ВЫПРЯМИТЕЛЬ; TVR10G, 400В , 1. 0A, DO-41, T

…. 4 T0083 0402-000546 ДИОД-ВЫПРЯМИТЕЛЬ; TVR10G, 400V, 1.0A, DO-41, T

…. 4 DZ016 0403-000508 DIODE-ZENER ; МТЗДЖ5.6Б, 5,45-5,73В, 500МВт, ДО

…. 4 ДЗ016 0403-000508 ДИОД-ЗЕНЕР; МТЗДЖ5.6B, 5.45-5.73V, 500MW, DO

…. 4 DZ016 0403-000508 DIODE-ZENER; MTZJ5.6B, 5.45-5.73V, 500MW, DO

…. 4 DZ016 0403-000508 DIODE- ЗЕНЕР; MTZJ5.6B, 5,45-5,73V, 500MW, DO

…. 4 DZ016 0403-000508 DIODE-ZENER; MTZJ5.6B, 5,45-5,73V, 500MW, DO

…. 4 DZ016 0403 -000700 ДИОД-ЗЕНЕР; TZP33A, 5%, 1000 МВт, DO-41, TP

…. 4 DZ016 0403-000700 ДИОД-ЗЕНЕР; TZP33A, 5%, 1000 МВт, DO-41, TP

… .4 DZ016 0403-000700 ДИОД-ЗЕНЕР; TZP33A, 5%, 1000 МВт, DO-41, TP

…. 4 DZ016 0403-000714 ДИОД-ЗЕНЕР; MTZJ3.3B, 3.32-3.53V, 500MW, DO

…. 4 DZ016 0403-000718 DIODE-ZENER; MTZJ6.8B, 6.52-6.79V, 500MW, DO

…. 4 DZ016 0403-000720 DIODE- ЗЕНЕР; MTZJ9.1B, 8.57-9.01V, 500MW, DO

…. 4 DZ016 0403-000720 DIODE-ZENER; MTZJ9. 1B, 8.57-9.01V, 500MW, DO

…. 4 DZ016 0403 -000720 ДИОД-ЗЕНЕР; МТЗДЖ9.1Б, 8.57-9.01В, 500МВт, ДО

…. 4 ДЗ016 0403-000720 ДИОД-ЗЕНЕР; МТЗДЖ9.1Б, 8.57-9.01В, 500МВт, ДО

… .4 DZ016 0403-000720 ДИОД-ЗЕНЕР; MTZJ9.1B, 8.57-9.01V, 500MW, DO

…. 4 DZ016 0403-000720 ДИОД-ЗЕНЕР; MTZJ9.1B, 8.57-9.01V, 500MW, DO

…. 4 DZ016 0403-000720 DIODE-ZENER; MTZJ9.1B, 8.57-9.01V, 500MW, DO

…. 4 DZ016 0403-001221 DIODE-ZENER; UZ39BSB, 35.36-37.19V, 500MW, D

…. 4 DZ016 0403-001320 DIODE-ZENER; MTZJ6.2C, 6.16-6.4V, 500MW, DO-

…. 4 DZ016 0403-001320 DIODE-ZENER; MTZJ6.2C, 6.16-6.4V, 500MW, DO-

…. 4 DZ016 0403-001321 DIODE-ZENER; MTZJ6.8C , 6,7-6,97В, 500МВт, DO-

…. 4 DZ016 0403-001329 ДИОД-ЗЕНЕР; MTZJ24B, 22.75-23.73V, 500MW, D

…. 4 DZ016 0403-001329 DIODE-ZENER; MTZJ24B, 22.75-23.73V, 500MW, D

…. 4 T0156 0501-000010 TR-SMALL SIGNAL; KSC1008 , NPN, 800 мВт, TO-92,

…. 4 T0156 0501-000010 TR-МАЛЫЙ СИГНАЛ; KSC1008, NPN, 800 мВт, TO-92,

. … 4 T0156 0501-000283 TR-МАЛЫЙ СИГНАЛ ; KSA539, ​​PNP, 400 мВт, TO-92, T

…. 4 T0156 0501-000283 TR-МАЛЫЙ СИГНАЛ; KSA539, ​​PNP, 400 мВт, TO-92, T

…. 4 T0156 0501-000283 TR-МАЛЫЙ СИГНАЛ; KSA539, ​​PNP, 400 мВт, TO-92, T

….4 T0156 0501-000283 МАЛЫЙ СИГНАЛ TR; KSA539, ​​PNP, 400 мВт, TO-92, T

…. 4 T0156 0501-000283 МАЛЫЙ СИГНАЛ TR; KSA539, ​​PNP, 400 мВт, TO-92, T

…. 4 T0156 0501-000369 TR-МАЛЫЙ СИГНАЛ; KSC2331-Y, NPN, 1000 мВт, TO-

…. 4 T0156 0501-000389 TR-МАЛЫЙ СИГНАЛ; KSC815, NPN, 400 мВт, TO- 92, T

…. 4 T0156 0501-000389 TR-МАЛЫЙ СИГНАЛ; KSC815, NPN, 400 мВт, TO-92, T

…. 4 T0156 0501-000389 TR-МАЛЫЙ СИГНАЛ; KSC815, NPN, 400 мВт, TO-92, T

…. 4 T0156 0501-000389 TR-SMALL SIGNAL; KSC815, NPN, 400 мВт, TO-92, T

…. 4 T0156 0501-000389 TR-МАЛЫЙ СИГНАЛ; KSC815, NPN, 400 мВт, TO-92, T

…. 4 T0156 0501-000389 TR-МАЛЫЙ СИГНАЛ; KSC815, NPN, 400 мВт, TO-92, T

Список электрических деталей

4-2 Samsung Electronics

Loc.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *